Escola Municipal de Música i Dansa

L’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera (EMMD) va ser creada l’any 1976. La seva fundació va ser fruit de l’entesa entre l’Ajuntament d’Esparreguera i una colla de joves músics esparreguerins decidits a compartir les seves vivències i coneixements musicals amb la ciutadania.

Avui, més de trenta anys després, l’escola ha anat recollint el testimoni del professorat que hi han anat passant i manté viu aquell esperit, al mateix temps que s’ha anat adaptant a les inquietuds de la societat que l’envolta. Així doncs, actualment compta amb diversos programes educatius de música clàssica, moderna, educació especial, nadons i adults. Es poden practicar 21 especialitats instrumentals i vocals diferents. Es pot tocar o cantar en 12 formacions de grandàries, estils i nivells diversos. O també formar part dels nombrosos grups de música de cambra o combos de música moderna.

L’escola, conscient que el seu paper com a centre de formació i creació artística ha d’anar més enllà de l’educació purament musical, des del curs 2002-03 amplia la seva oferta docent amb la disciplina de dansa. El seu programa inclou la dansa clàssica, la dansa contemporània i creativa i la dansa espanyola. També hi ha en funcionament el taller de creació coreogràfica que, a l’estil de les companyies de dansa, investiga, treballa i crea els seus propis espectacles.

Objectius 

Un dels objectius principals de l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera és el d’apropar la música i la dansa als ciutadans i ciutadanes de la seva àrea d’influència de manera lúdica, de fer-los comprendre i gaudir d’aquestes arts en tant que actors o espectadors. A més, també dona les guies i la tutela necessàries a aquelles persones que, mostrant aptituds i voluntat, vulguin seguir una via professionalitzadora.

Com a centre generador de cultura, l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera, participa activament en la vida musical i dansística d’Esparreguera, ja sigui organitzant actes o bé col·laborant en les diferents entitats que formen el teixit cultural de la vila.

L’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera és una escola reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i forma part de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM), de la Unión Escuelas de Música y Danza, Espanya (UEMyD) i de l’European Music School Union (EMU).

 

Informació de contacte de l'Escola Municipal de Música i Dansa