Escola Municipal de Música i Dansa

Període de preinscripció: 17 al 23 de juny de 2022.

Període de matrícula: 5 al 12 de juliol de 2022.

Matrícula viva: a partir del 2 de setembre.

Informació a tenir en compte

La sol·licitud de matrícula viva de l'Escola Municipal de Música i Dansa per aquest curs 2022-2023 es formalitzarà enviant un correu a escolamusica@esparreguera.cat, amb l’assumpte "Matrícula viva", on s'haurà d'indicar el nom i cognoms, edat, curs escolar, programa i grup o instrument de l’alumne interessat. L’adjudicació de les places disponibles serà seguint l’ordre cronològic de l’arribada del correu de sol·licitud. Un cop s'hagi adjudicat la plaça, es rebrà un correu amb les indicacions per formalitzar la matrícula.

Les tarifes del servei de l'Escola Municipal de Música i Dansa són les regulades a l'Ordenança fiscal núm. 24 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.