Tallers d’Activitats Artístiques i Culturals

En els tallers artístics i culturals que s’ofereix des de l’Ajuntament també es pot aplicar la tarifació social en les mensualitats presentant la renda. A més hi hau una reducció del 10% addicional a les quotes mensuals de cada taller, en cas que una mateixa unitat de convivència realitzi dos o més tallers per curs.

Els preus del servei són els següents:

Matrícula
Adults: 43€
Infants i joves: 35€

Material (a pagar un cop l'any)
Adults per taller: 27€
Joves i infants, per taller: 21€

Quotes mensuals dels tallers
Adults (2,5 h/semana): 47€ (màx. *
Joves (2 h/semana): 36€ màx *
Infants (1,5 h/semana): 32€ màx*

* Valoració d'aplicació de la tarifació social presentant la renda
* Reducció 10% adicional de cada taller en cas que una mateixa unitat de convivencia realitzi 2 o més tallers per curs.

Cursos monogràfics
Públic general, 12 hores/4 sessions: 60€ (exempt de matrícula i de material)