Tanca

El blog de Sara Gómez

13 de gener de 2023

LES DONES TAMPOC VOLEM ESTAR A LES FOSQUES

El nou enllumenat públic és clau en un model d'espai públic pensat per millorar la vida de tothom, també de les dones.

L'espai públic no és neutre; es troba al servei de les polítiques públiques. En aquest sentit, podem posar el focus en potenciar un espai més sostenible i segur, així com un espai públic i enllumenat amb perspectiva de gènere. Aquesta ha estat també la intenció de les noves incorporacions d’il·luminació al nostre municipi.

Sabem que el model de societat patriarcal manté encara unes tasques desiguals en relació del gènere i, per tant, moltes de les funcions de la vida quotidiana, de cura i/o de compres i gestions a l'espai públic són funcions principals de les dones. Tenir un espai públic més segur i millor il·luminat augmenta la percepció de seguretat i una millor mobilitat alhora de fer ús de l'espai públic.

La por és una de les emocions més bàsiques de l'ésser humà. Per això, els municipis i les ciutats treballen per reduir l'impacte de situacions o zones de risc, donat que és una de les principals funcions tant a nivell d’implementació de polítiques públiques en aquesta àrea així com de seguretat ciutadana i personal.

Les dones, malauradament, estem més exposades a patir aquestes situacions de risc i hem de poder gaudir de carrers més nítids i d'un poble més sostenible i segur. Tanmateix, altres persones que han pogut patir situacions de discriminacions lgtbifòbiques o xenofòbiques, esperem que amb aquestes noves llums, aconsegueixin una millor integritat i llibertat a la via pública.

Seguir treballant en aquest model d’enllumenat i construir un municipi cada cop amb menys punts foscos, ens aproxima a una millora de l'espai i també de la percepció de la por i la tranquil·litat al carrer.

 

Sara Gómez, Regidora d'igualtat i diversitat 

Ajuntament d'Esparreguera

Comparteix aquest contingut