Tanca
Hisenda Societat 19 de març de 2020

L’Ajuntament no cobrarà els serveis municipals suspesos amb motiu del coronavirus

La mesura afecta a tots els serveis municipals que s’han vist suspesos com a conseqüència de la crisi del coronavirus. Els cobraments es reprendran quan els serveis es normalitzin i, en cap cas, no es cobrarà el període durant el qual la prestació hagi estat suspesa. L’Ajuntament també ha demanat que es congeli el cobrament de tributs de l’ORGT fins que es normalitzi la situació

L’Ajuntament d’Esparreguera ha congelat el cobrament de les taxes dels diferents serveis municipals que no poden prestar-se amb normalitat com a conseqüència de l’emergència sanitària pel coronavirus. Per tant, l’Escola de Música i Dansa, el Taller d’Arts Plàstiques, els Tallers Familiars, el Taller Ocupacional de Can Comelles (TOCC), el Centre de Dia, els diferents serveis esportius i les escoles bressol municipals no giraran els rebuts corresponents al mes de març fins que es reobri el seu funcionament habitual. Tampoc es cobraran els imports corresponents al transport adaptat per al Centre de Dia, Serveis Socials i el TOCC. En tots els casos el servei es tornarà a cobrar quan aquest torni a prestar-se amb normalitat i, en cap cas, no es cobrarà el període durant el qual la prestació hagi estat suspesa.

La mesura ha estat acordada pel govern municipal, que també ha sol·licitat a l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) que es congeli el cobrament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica previst per a l’1 d’abril. Aquesta petició del govern municipal, “orientada a afavorir les economies familiars en un moment d’incertesa com l’actual, també inclou la flexibilització del termini de pagament voluntari d’aquest impost, previst entre 23 de març i el 25 de maig”, segons ha explicat el regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament, Daniel Farriols. Ara s’està pendent de la resposta de l’ORGT, que es troba analitzant els diferents decrets de Generalitat i Govern Central arran de l’emergència sanitària per poder establir un nou calendari fiscal comú a tots els municipis.

Daniel Farriols també ha explicat que en funció de la durada de l’estat d’alarma i la situació econòmica, també podran revisar-se altres taxes i impostos. El regidor de Serveis Econòmics ha avançat que “analitzarem la situació global per reformular els cobraments i el calendari fiscal per tal de donar les màximes facilitats tant a ciutadans com a empreses i autònoms”. En els propers dies es dictaran els primers decrets per a modificar els cobraments dels serveis municipals no prestats durant aquest mes de març i, segons el mateix Farriols, “en funció de com es succeeixin els esdeveniments s’aniran dictant nous decrets per afavorir la ciutadania i minimitzar l’impacte econòmic de l’epidèmia de coronavirus”.

Juntes de Govern Local extraordinàries

L’Alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha dictat avui un nou decret pel qual recupera totes les competències delegades a la Junta de Govern Local com a mesura per facilitar la gestió administrativa dels serveis municipals durant la situació excepcional ocasionada per crisi sanitària del coronavirus. La suspensió de les competències de la Junta de Govern tindrà vigència des d’avui mateix i mentre el període excepcional derivat de la gestió de l’emergència sanitària. El mateix decret estableix que la Junta de Govern Local es reunirà de manera extraordinària, en sessions a distància, amb l’objectiu de proporcionar assistència a l'alcalde en la gestió de la situació actual de crisi sanitària. Les sessions tindran es celebraran tots els dilluns i dijous a les 17.30 hores, i no meritaran la retribució als regidor/es assistents en concepte d’assignacions econòmiques.

Aquestes mesures són complementàries del decret de serveis mínims municipals signat el dilluns 16 de març, pel qual quedaven suspeses les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament (Ple, junta de Govern Local i Comissions Informatives) durant el mes de març.

Comparteix aquest contingut