Comunicació

El Servei de Comunicació té la missió de donar difusió a l’activitat i els serveis de l’Ajuntament i de garantir la informació pública a través dels mitjans de comunicació municipals. El servei integra les iniciatives de comunicació institucional, imatge corporativa i mitjans de comunicació públics, i té una vocació de servei públic, per a oferir informació de qualitat i plural a la ciutadania.

93 777 59 04