Manual de marca

La imatge corporativa fa referència al conjunt d'elements visuals de la identitat d'una institució que solen incloure un logotip, elements de suport i normes de composició per establir com cal aplicar-la. A través d'aquesta identitat institucional corporativa l'organisme s'identifica visualment davant la societat. 
 
En el cas de l'Ajuntament d'Esparreguera la identitat corporativa pública inclou l'escut i el logotip de l'Ajuntament d'Esparreguera amb la tipografia corporativa. El manual de marca que podeu trobar en aquest espai indica les mides mínimes adients per la seva llegibilitat, la seva composició segons l'espai de col·locació o la signatura promocional, entre altres elements.