Ple de l'Ajuntament

El Ple de la Corporació és un òrgan col·legiat que, sota la presidència de l'alcalde/ssa, està integrat per tots els regidors/es municipals, que en el cas de l’Ajuntament d’Esparreguera són un total de 21.

El Ple celebra sessions ordinàries amb periodicitat mensual, els dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, i pot celebrar sessions extraordinàries quan les convoqui l’alcalde/ssa fora de la periodicitat establerta.

Les convocatòries de cada sessió es publiquen a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Esparreguera. Totes les sessions del Ple són obertes al públic i s’emeten en directe des del portal de videoactes de l’Ajuntament d’Esparreguera.

Alcalde

Coordinador d'Àrea de Presidència i Bon Govern

Alcaldia | Bon govern | Atenció ciutadana | Serveis informàtics | Policia local

1r Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Partrimoni municipal | Organització i persones | Cultura | Comunicació

2n Tinent d'Alcaldia

Mobilitat | Seguretat i Protecció civil

3a Tinenta d'Alcaldia

Coordinadora d'Àrea Territori i Sostenibilitat

Urbanisme i via pública

4t Tinent d'Alcaldia

Contractació i serveis jurídics | Serveis econòmics | Aigua i energia

Tinent d'Alcaldia

Espai natural | Salut pública | Residus | Via pública i verd urbà

Tinent d'Alcaldia

Joventut | Turisme | Emprenedoria | Acció jove

Tinenta d'Alcaldia

Cooperació | Feminismes i LGTBI | Convivència | Protecció i tinença d'animals

Educació | Infància | Esports

Serveis socials especialitzats | Serveis socials bàsics | Gent gran

Empresa | Comerç, consum i mercats | Ocupació