Convivència i Mediació

El servei de Convivència acull les persones nouvingudes a Esparreguera i les acompanya tot dedicant una especial atenció a aquelles que es troben en una situació jurídica complexa.