Suport a entitats

El bagatge històric d'Esparreguera i les potencialitats que emergeixen del teixit associatiu seran recursos que aportaran noves oportunitats i nous escenaris de desenvolupament i convivència derivats dels actuals reptes. En aquest sentit, la Regidoria de Convivència dona suport i coordina les entitats municipals que promoguin accions en l'àmbit de l'acollida i l'acompanyament. Aquestes entitats tenen com a objectius generals alguns dels següents punts:

 • Dinamitzar les polítiques d'acollida i convivència en els infants i joves
  • Garantir els drets d'infants, adolescents i joves en tota actuació
  • Millorar la primera atenció a infants i joves emigrats en l'arribada a Esparreguera
  • Donar importància al projecte vital propi de cada noi/a en el disseny de l'itinerari del procés d'acollida
 • Potenciar el creixement i l'autonomia personal
  • Afavorir la construcció d'una entitat pròpia en el nou context
  • Afavorir l'autoregulació
  • Afavorir la presa de decisions ajustada a l'entorn
 • Millorar la competència donant instruments bàsica
  • Accelerar l'adquisició de l'instrument bàsic de comunicació que és la llengua catalana
  • Afavorir la igualtat d'oportunitats en accedir al món dels adults
  • Compensar dèficits
 • Visualitzar els valors de la cultura catalana
  • Afavorir l'adquisició dels valors de la cultura catalana
  • Respectar els valors culturals de les persones nouvingudes
  • Satisfer les expectatives de coneixement de l'entorn

Informació de contacte del Servei de Suport a entitats