Acabes d'arribar?

Esparreguera compta amb un circuit de recepció i acollida per persones nouvingudes. Costa de diverses accions que s’han de realitzar per ordre de prioritat.

1.  Empadronament

Haureu de demanar  cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament per empadronar-vos.

 • Documents  i serveis que heu de sol·licitar:

1. Inscripció al padró d'habitants

2. Volant d'empadronament

3. Volant de convivència

 • Documents que necessiteu:

1. Passaport / DNI / NIE

2. Contracte de lloguer o escriptura de l'habitatge. Si no sou la persona llogatera o propietària haureu d'identificar la persona titular i una autorització signada per aquesta.

2.  Sanitat

Amb la finalitat de donar-vos d’alta al servei sanitari cal que us adreceu al Centre d’Assistència Primària d’Esparreguera.

 • Documents / Serveis que heu de sol·licitar:

1. Alta en el servei

2. Targeta sanitària

3. Assignació de pediatre

4. Metge de família

5. Cita per a analítiques

6. Cita amb infermera

 • Documents que necessiteu amb original i fotocòpia de:

1. Passaport / DNI / NIE dels/de les tutors/es i fills/es

2. Residència dels/de les tutors/es

3. Cartilla de la Seguretat Social (si en disposeu)

4. Certificats de vacunes

5. Volant d'empadronament

6. Volant de convivència

7. Llibre de família

3. Escolarització

En cas de tenir infants o joves en edat escolar, cal que en feu la seva escolarització als centres educatius del municipi.

 • Sol·licitud: Plaça escolar.

 • Documents que necessiteu amb original i fotocòpia:

1. Passaport / DNI / NIE dels/de les tutors/es i fills/es

2. Llibre de família / Certificat de naixement

3. Targeta sanitària

4. Carnet de vacunacions

5. Informes escolars anteriors

6. Volant de convivència

4. Sessions d’acollida

Aquestes sessions pretenen ser un espai d'acollida que ofereix la Regidoria d'Interculturalitat per a les persones nouvingudes a la vila.

L'objectiu és poder donar a conèixer els diferents serveis, com sanitat, educació, treball i assistència jurídica. Alhora vol ser un espai de trobada i d'intercanvi.

Les sessions tenen una durada trimestral.

Horari:

Dimecres de 9:30 a 11 del matí

Dimecres de 7 a 8:30h de la tarda (amb servei de mainadera)

Lloc:

Can Pasqual (Carrer dels Cavallers, 26) i Ajuntament d'Esparreguera (OAC)

Telèfon:

93 777 75 71 / 93 777 18 01

Correu electrònic:

acollida@esparreguera.cat

Contingut de les sessions:

 • 1a sessió: Coneixement dels serveis local de l’edifici de l’Ajuntament. OAC, Educació, Medi ambient (recollida selectiva, deixalleria municipal, recollida domiciliària etc.)

 • 2a sessió: Coneixement dels serveis locals de fora de l’Ajuntament. Serveis Socials, Treball, Joventut, Casal d’ Avis, Residència Can Comelles, Policia Municipal,

 • 3a sessió: Visita d’un tècnic/a:la policia municipal. L’objectiu de la visita és per fer conèixer el treball de la policia i els serveis que poden oferir als ciutadans/es. Els drets i els deures dels habitants de la vila.

 • 4a sessió: El sistema sanitari: la targeta sanitària, el CAP, els especialistes, com demanar hora per telèfon, Internet etc.

 • 5a sessió: El sistema educatiu: les llars d’infants, l’espai nadó, les escoles i instituts, també escola d’arts plàstiques, de música i d’adults. La tècnica d’educació ens visita per informar de l’obligatorietat d’assistir a l’escola fins als 16 anys i de tot el sistema educatiu. La preinscripció escolar, les convalidacions i homologacions… La llengua catalana: llengua oficial de Catalunya.

 • 6a sessió: Coneixements locals: Els transports, les entitats, els espais emblemàtics i les festes /tradicions locals d’Esparreguera. (Targetes de transport, La Festa Major, La Passió, etc.)

 • 7a sessió: Coneixements geogràfics: Catalunya i Espanya, història de Catalunya, El relleu i El clima, les comarques (La nostra: El Baix Llobregat) i els símbols. La gastronomia.

 • 8a sessió: Història d’Esparreguera: La formació de la vila, l’economia, l’entorn i els canvis demogràfics. L’Ajuntament: composició, funcionament. La democràcia. Eleccions municipals. Informació supramunicipal: SOC, Hisenda…

 • 9a sessió: Marc legal d’estrangeria des del municipi. Drets i deures dels estrangers Passaport i targeta, classes de visats. Documents oficials d’identificació. Informes d’adequació de l’habitatge. Informes d’arrelament

 • 10a sessió: Visita local: El campanar, La Passió, La caserna de la policia, etc. El lloc a visitar sempre és elegit pels assistents/es a les sessions.

 • 11a sessió: Entrega de diplomes