Sensibilització

Una de les funcions del servei de mediació és treballar en la difusió de la cultura de la pau i, per tant, en la prevenció del conflicte i la difusió de les eines per a la gestió alternativa i pacífica dels conflictes.

Creiem en la importància de dedicar la major part dels esforços a la proacció i prevenció, per tal que les accions reactives acabin esdevenint menors. Això es concreta en accions de sensibilització, com a eina per a la transformació de paradigmes ja superats, i accions de formació, per aprofundir en habilitats per a una comunicació eficaç, estratègies de convivència i noves eines per entomar positivament les controvèrsies.

La sensibilització té com a objectiu desconstruir els antics paradigmes, la visió negativa del conflicte, la repressió, el càstig… i fomentar la convivència ciutadana.

En aquest sentit es treballen tres línies d’intervenció:

1. La sensibilització que resulta de la informació/el coneixement

La difusió  i la promoció de la cultura de la pau, de la mediació i altres mètodes pacífics de resolució de conflictes i del servei públic i gratuït de mediació ciutadana a agents referents o, derivadors, i a la ciutadania en general.

A través d’accions divulgatives com la participació periòdica a Ràdio Esparreguera, la participació en sessions d’acollida, el contacte amb entitats i associacions del municipi, l’obertura del servei a la ciutadania el Dia Europeu de la Mediació, entre altres.

2. La sensibilització a través de la pràctica proactiva i preventiva

És un treball amb la ciutadania, que es basa en acompanyar aplicant aquesta nova mirada al conflicte i a les pràctiques restauratives. En són exemple les accions com la dinamització de tallers pràctics sobre eines comunicatives a diferents col·lectius, l’organització de fòrum de lectura temàtica a la Biblioteca municipal, dinamització de propostes en col·laboració amb el Punt Jove, etc.

3. La sensibilització orientada a aportar la mirada integradora i apoderadora de la mediació

Una sesibilització que pugui aportar aquesta perspectiva integral de la mediació en altres taules, observatoris o intervencions professionals. Les línies d'actuació seran la participació i implicació en accions transversals i multidisciplinars, per integrar aquesta mirada que aporta cohesió social, participació i la convivència ciutadana.