Atencions

El Servei de Mediació ofereix a la ciutadania l’oportunitat de gestionar els seus conflictes pacíficament ajudats per la persona mediadora que els acompanya i guia durant tot el procés.

L’objectiu és facilitar un espai de diàleg i de gestió responsable i compartida de la convivència en el si de les relacions veïnals (sorolls, olors, arbrat, neteja i higiene, salut pública i animals domèstics, gestió de comunitats, etc.), familiars (comunicació i vincles familiars entre parelles o exparelles, cura de persones grans o dependents, herències, etc.), activitats econòmiques (convivència entre establiments i veïns residents, lloguers, redaccions contractuals, etc.), als barris o espais públics (ús de places o parcs, problemes de relació al barri, etc.), a centres educatius (entre alumnat, personal docent i/o famílies), a entitats o associacions, etc.

Des del Servei de Mediació s’acompanya també a través de l’assessorament, el suport en l’autogestió, els cercles de diàleg, en processos restauratius... ja sigui en conflictes bipart, com en aquells comunitaris i multipart. L'acompanyament es basa en els principis de la voluntarietat de les parts, la confidencialitat de tot el procediment, i la imparcialitat i la neutralitat de la persona mediadora.

 

Informació de contacte del Servei de Mediació