Consum

L'Ajuntament d'Esparreguera posa a disposició de la ciutadania d'Esparreguera l'Oficina municipal d'informació i defensa del consumidor amb l'objectiu d'informar sobre els drets de les persones consumidores, orientar i mediar sobre consultes i reclamacions, i fomentar l'educació i la formació de les persones consumidores i usuàries.