Guia urbana

Amb l'objectiu d'oferir un servei de cerca de carrers, equipaments o serveis dins l'àmbit municipal, l'Ajuntament d'Esparreguera posa a disposició de la ciutadania un Geoportal de lliure accés. És un espai web on buscar i consultar la informació geogràfica municipal a través d'un visor de mapes que incorpora eines de cerca i consulta interactiva, a més d'enllaços i serveis de mapes d'altres administracions. A més d'oferir diverses tipologies de mapes i cartografia, aquest servei proporciona la situació i visualització de diversos serveis, com poden ser els serveis sanitaris, els equipaments educatius o les parades del transport públic dins del municipi. Totes les dades estan estructurades en blocs i capes temàtics per facilitar l'accés a la informació desitjada.

El Geoportal de l'Ajuntament d'Esparreguera s'ha dut a terme mitjançant eines desenvolupades amb programari lliure i seguint els estàndards de l'Open Geospatial Consortium.

 

Accés al Geoportal