Ruta dels invents

Ens dóna una visió del patrimoni industrial, científic i tecnològic d'Esparreguera. Entre d'altres invents recordarem la turbina agitadora de masses líquides, el molí triturador d'olives, la munyidora automàtica al buit, la formigonera plegable,.... i d'altres.