Espai d'orientació i assessoria legal

El Departament de Convivència organitza uns espais de reflexió sobre diversos temes de la vida quotidiana com són: la salut, l'educació dels fills, l'alimentació, l'accés a la vida laboral, etc. Amb aquests espais es vol afavorir l'autonomia personal i promoure una implicació social en la comunitat.

Assessorament jurídic

Per tal de poder avançar i poder-se moure de manera autònoma i amb seguretat és fonamental conèixer els aspectes legals que regulen les normes socials i tràmits burocràtics quotidians. A través de la secció jurídica pretenem oferir-vos el màxim d'informació i el més accessible i clara possible.

Les parts de la secció estaran formades per un llistat de tramitacions més habituals, contactes bàsics per realitzar les gestions i llistats de fulls informatius per àmbits a més d'altra informació d'interès.

 

Informació de contacte del Servei d'Assessoria Jurídica