Observatori de ciutadania i migracions

El fet migratori a Esparreguera ha estat ràpid, intens i complex. És necessari aprofundir en el coneixement de les característiques d'aquest procés per a poder planificar les polítiques locals i les estratègies d'intervenció.

L’Observatori de ciutadania i migracions d’Esparreguera vol ser una eina estadística i d’interpretació que faciliti el disseny i la planificació de les polítiques i les actuacions locals i ajudi a conèixer la realitat social de la vila.