Observatori de ciutadania i migracions

El fet migratori a Esparreguera ha estat ràpid, intens i complex. És necessari aprofundir en el coneixement de les característiques d'aquest procés per a poder planificar les polítiques locals i les estratègies d'intervenció.

Des de l'Observatori de ciutadania i migració presentem, als professionals i a qualsevol persona interessada, el recull de les principals dades objectives i aspectes més rellevants dels diferents grups nacionals d'Esparreguera.

El bagatge històric de la nostra vila i les potencialitats que emergeixen del teixit social seran eines que aportaran noves oportunitats i nous escenaris de desenvolupament derivats dels actuals reptes.