Participació ciutadana

Mitjançant la plataforma Participa 311 (Esparreguera Decideix), l'Ajuntament d'Esparreguera vol fomentar la participació ciutadana de manera oberta i transparent i implicar la ciutadania i els diferents agents socials en la millora de la qualitat democràtica de la vida de la vila en el seu conjunt, en la definició i el disseny de polítiques públiques i actuacions municipals, així com en la valoració, la informació, la discussió, la priorització i la decisió sobre polítiques i actuacions públiques.

D'aquesta manera es busca afrontar els reptes i les dificultats que es plantegen a la vila, amb l'objectiu de millorar-la i obrir-la al conjunt de la ciutadania a través de múltiples processos, espais, òrgans i altres vies de participació ciutadana.

La plataforma Participa 311 (Esparreguera Decideix) dona suport a l'aposta de l'Ajuntament per la qualitat democràtica, que només serà possible amb la cooperació ciutadana, la coproducció, la codecisió i la coavaluació de les polítiques públiques amb la ciutadania.