Pla d'Actuació Municipal (PAM)

Pla d'Actuació Municipal

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és un document redactat conjuntament entre l'equip de govern i el personal de l'Ajuntament que cristal·litza totes aquelles intencions polítiques en mesures i actuacions planificades de manera realista sobre un calendari.

Durant el mandat 2016-2019, es va dur a terme per primera vegada a Esparreguera un PAM que recollia les prioritats polítiques i la manera en què es durien a terme. Es tractava d'una primera experiència a l'Ajuntament que naixia de la voluntat de donar més importància a la planificació estratègica per tal d'assolir les propostes i els objectius plantejats.

L'actual PAM incorpora totes aquelles actuacions planificades per aquest mandat 2023-2027 i detalla mecanismes de retiment de comptes per a fer participar la ciutadania en la seva avaluació. El PAM 2023-2027 conté 31 objectius específics i 153 accions vertebrades en 4 eixos: vila neta, endreçada i sostenible; vila cultural, activa i d'oportunitats; vila inclusiva, justa i comunitària; i vila avançada, oberta i transparent. Entre les actuacions contemplades en el document destaca la rehabilitació del Camp d'Esports i el Mercat Municipal, el nou POUM, el nou contracte de neteja viària, la creació de l'Oficina de Turisme i la millora de la mobilitat urbana. Totes les actuacions es poden consultar a la web del PAM, des d’on també es pot seguir el seu grau d’execució.