Aplicacions

En aquest apartat es mostren les aplicacions principals de la imatge institucional del consistori. Es tracta d'un recull de les solucions més usuals a l'hora d'aplicar la marca de l'Ajuntament d'Esparreguera. Per a més detall o altra casuística no contemplada en aquesta guia d'imatge corporativa contacteu amb el Servei de Comunicació de l'Ajuntament d'Esparreguera a través del correu [email protected]