Tanca
Serveis Socials Hisenda 10 de juny de 2021

Les famílies monoparentals d’Esparreguera ja poden demanar l’ajut per a pagar l’IBI

La finalitat d’aquesta subvenció és equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de monoparentals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 8 de juliol, preferentment a través de la seu electrònica municipal, tot i que també s’ofereix la possibilitat de fer-ho presencialment a la UAT

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert avui la convocatòria perquè les famílies monoparentals del municipi puguin sol·licitar un ajut per al pagament de l’Impost de Bens Immobles (IBI). Els requisits per beneficiar-se de la subvenció són tenir el reconeixement de família monoparental a data 1 de gener de 2021, estar empadronat a Esparreguera, ser titular de l’immoble, que ha de ser destinat a primera residència, i no tenir deutes amb el consistori ni amb la resta d’administracions públiques. La finalitat d’aquesta subvenció és donar suport a les famílies monoparentals i equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen aquesta consideració. Les sol·licituds per a beneficiar-se d’aquest ajut es poden presentar des d’avui i fins al 8 de juliol. El tràmit s’ha de fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal, però es pot fer també presencialment a la Unitat d’Atenció Transversal (UAT), ubicada al carrer de l’Hospital número 9.

La subvenció és oberta a totes les persones que compleixin els requisits i s’atorgaran per la valoració de les sol·licituds presentades tenint en compte que s’aplicarà una bonificació del 50% de la quota quan l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 71.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família o una rebaixa del 25% quan l'immoble tingui un valor comprès entre 71.000 i 150.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família. L’import total màxim que el consistori destinarà enguany a aquestes subvencions serà de 4.000 euros.

El govern municipal va incorporar aquesta línia de subvencions fa cinc anys per eliminar la possible discriminació de les famílies monoparentals, ja que la llei recull que les famílies nombroses es poden beneficiar de bonificacions per al pagament d’impostos i, en canvi, no contempla aquest supòsit en el cas de les monoparentals. El concepte de família monoparental inclou les famílies formades per un o més fills que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona; la persona amb fills a càrrec que conviu amb una altra persona, sense relació estable de parella; persones vídues amb fills que depenguin econòmicament d’elles; qui té la guarda dels fills i no percep pensió d’aliments o aquesta pensió és inferior a la meitat de l’import de l’Indicador de Renda de suficiència de Catalunya; i persones amb fills que hagin patir violència masclista o abandonament de l’altra part progenitora.

Les bases i la documentació necessària per a beneficiar-se d’aquesta subvenció es pot consultar a la seu electrònica municipal. A causa de la situació sanitària es prioritza la presentació de manera telemàtica a través de la mateixa seu electrònica, tot i que aquelles famílies que no disposin de mitjans electrònics la podran presentar també presencialment a la UAT, que atén a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre. Per accedir-hi caldrà però demana cita prèvia a través de la web citaprevia.esparreguera.cat o del telèfon 93 777 60 36.

Comparteix aquest contingut