Tanca
Convivència Salut Pública 2 de novembre de 2021

Quatre agents cívics promouen hàbits de civisme i convivència a l’espai públic

Els treballadors municipals, contractats a través d’un Pla Local d’Ocupació, fan funcions de control als diferents barris d’Esparreguera per a garantir el compliment de l’Ordenança de Civisme i Convivència. Actualment estan fent especial incidència en l’àmbit de la tinença d’animals, repartint un díptic informatiu elaborat per la Regidoria de Salut Pública

Esparreguera compta des del mes de setembre amb quatre agents cívics que s’encarreguen de sensibilitzar i promoure entre la ciutadania actituds cíviques que fomentin la bona convivència i el respecte per l’ús dels béns públics de la vila, especialment pel que fa al correcte ús dels contenidors de recollida selectiva i la tinença d’animals domèstics. Aquests quatre treballadors municipals s’han contractat a través d’un pla local d’ocupació i cada dia estan presents en barris i zones diferents del municipi fent funcions de control per assegurar el compliment de l’Ordenança de Civisme i Convivència. En els dos mesos que porten actius han registrat 546 actuacions, 208 de les quals fan referència a incidències relacionades amb residus i medi ambient; 165 estan vinculades a l’àmbit de la mobilitat; 152 són demandes que els ha fet arribar directament la ciutadania; 15 són incidències amb equipaments municipals i 6 estan relacionades amb la tinença d’animals.

Els agents cívics, que van identificats amb una armilla reflectant i treballen en horari partit de matí o tarda, fan una ruta setmanal per tenir presència a tots els barris d’Esparreguera. Actualment un dels aspectes en els quals estan fent especial incidència és en l’àmbit de la salut pública. Així estan informant als portadors de gossos de la normativa vigent, explicant el funcionament del cens d’animals municipal o dels requisits per dur gossos perillosos. Durant els primers dies van lliurar gratuïtament ampolles plegables per a la neteja d’orins de gossos i aquests dies estan distribuint un díptic informatiu sobre salut pública, amb informació relacionada amb el mosquit tigre, les colònies de gats i la tinença d’animals. A més, recullen dades estadístiques sobre les zones on es passegen gossos més habitualment, on hi ha més deposicions i també dels comportaments incívics detectats.

Així mateix, també realitzen controls en les diferents illes de contenidors per a informar a les persones usuàries, tant si hi ha infracció com si no, sobre com s’ha de reciclar, sobre el servei de la deixalleria, el de recollida de trastos vells i recollida de poda i d’altres aspectes, com ara la prohibició de dipositar deixalles a l’exterior dels contenidors. A més, durant el mes de setembre els agents cívics van visitar els diferents comerços i botigues d’alimentació de la vila per a informar-los i fer-los lliurament de la guia d’autocontrol per als establiments sanitaris, elaborada per la Diputació de Barcelona i editada en diversos idiomes, com català, castellà, xinés i urdú. D’altra banda, també identifiquen incidències o desperfectes en el mobiliari urbà i la via pública, que es comuniquen al departament corresponen de l’Ajuntament, i fan una funció d’escolta de la ciutadania per conèixer les seves inquietuds i propostes de millora.

Comparteix aquest contingut