ABP Mossos d'Esquadra

La comissaria constitueix la seu operativa de l'Àrea Bàsica Policial (ABP), i assegura la prestació dels serveis bàsics d'investigació i seguretat ciutadana:

  • Patrullatge polivalent dels sectors i les demarcacions en què es divideix l'ABP (actuacions d'ofici, per iniciativa pròpia o a requeriment directe dels ciutadans o mitjançant la Sala de comandament).

  • Actuacions específiques en operacions planificades de seguretat ciutadana Investigació de petits delictes i realització de les primeres actuacions en els delictes que no són competència pròpia d'altres àmbits de l'organització.

  • Manteniment de l'ordre i la convivència, sempre que no calgui la intervenció de les unitats especialitzades.

  • Recepció de denúncies, instrucció dels atestats policials que se'n derivin i atenció dels requeriments dels ciutadans i de l'autoritat judicial.

  • Recepció de trucades urgents dels ciutadans al telèfon de tres xifres en requeriment de serveis policials d'assistència o informació.

  • Auxili a les autoritats judicials i compliment de les seves ordres.

  • Execució de les ordres i els requeriments de les autoritats amb potestats legals de policia.

  • Auxili als alcaldes, especialment en el marc dels convenis subscrits de cooperació i de coordinació, si escau, amb la policia local.

  • Autoprotecció i vigilàncies estàtiques.

  • Trasllat de detinguts.


Horari
Dilluns
De 00:00 a 23:59
Dimarts
De 00:00 a 23:59
Dimecres
De 00:00 a 23:59
Dijous
De 00:00 a 23:59
Divendres
De 00:00 a 23:59
Dissabte
De 00:00 a 23:59
Diumenge
De 00:00 a 23:59