Associació Catalana d'Afectats per la Fibromiàlgia d'Esparreguera (ACAF)

Objectius

  • Informar, orientar i donar suport a les persones d'Esparreguera afectades de fibromiàlgia i llurs famílies.

  • Organitzar i realitzar activitats que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida d'aquestes persones.

  • Vetllar pels drets de les persones afectades de fibromiàlgia.

  • Treballar per l'assoliment del reconeixement total d'aquesta malaltia, tant entre la ciutadania com a l'àmbit administratiu.

Activitats

Les activitats de l'entitat es poden dividir segons si són gestionades de forma global per la Junta Directiva o bé pels coordinadors territorials.

Entre les activitats globals podem trobar

Edició de tríptics, díptics i fullets per a la seva difusió a través de les seus territorials.

Col·laboració amb la revista Biorritmes, revista trimestral dedicada a la divulgació general sobre temes relacionats amb la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica.

Organització de conferències i xerrades.

Col·laboració amb altres organitzacions, fundacions o associacions en les activitats del 12 de maig, Dia Mundial de la Fibromiàlgia.

Entrevistes amb representants de les administracions (Generalitat, ajuntaments, consells comarcals, etc.), amb responsables de centres sanitaris i amb altres organitzacions, a fi de fer-los arribar les mancances i necessitats de les persones afectades de fibromiàlgia i que puguin contribuir a la millora de les condicions de vida de les persones afectades.

Recerca i establiment d'acords de col·laboració i convenis amb empreses públiques i privades.

Pel que fa a les activitats territorials trobem

Difusió de tríptics, díptics, fullets i altre material divulgatiu, directament a les persones que visiten les seus territorials d'activitats, com també a través de taules informatives al carrer, centres sanitaris, casals cívics i farmàcies.

Atenció personalitzada per tal d'aportar informació i orientació a les persones afectades i llurs familiars que acudeixen a l'associació.


Horari
Dilluns
Tancat
Dimarts
Tancat
Dimecres
Tancat
Dijous
Tancat
Divendres
Tancat
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat