Tanca

El blog d'Alfons Puche

9 de maig de 2024

La prevenció i l'autoprotecció en les emergències per incendi forestal són fonamentals per la minimització dels riscs

https://www.esparreguera.cat/agenda/sessio-informativa-sobre-prevencio-i-autoproteccio-en-emergencies-per-incendis-forestals/