Tanca
Educació 31 d’octubre de 2022

En marxa els projectes adreçats a l’alumnat d’ESO “Tu hi ets!” i “Acompanyament a l’estudi”

El programa de pràctiques de capacitació professional “Tu hi ets!” compta aquest curs amb 23 noies i nois de 3t i 4t d’ESO i la participació de 16 empreses d’Esparreguera. I el programa “Acompanyament a l’estudi”, enfocat a reduir l’abandonament i el fracàs escolar,  arribarà a un total de 32 alumnes dels tres centres d’educació secundària del municipi

La Regidoria d’Educació ha posa ja en marxa una nova edició dels projectes educatius “Tu hi ets!” i “Acompanyament a l’estudi” adreçats a l’alumnat dels tres centres d’educació secundària de la vila. El primer, que va arrencar ja la setmana passada, té com a objectiu la capacitació professional mitjançant la pràctica preprofessional en diferents àmbits d’ocupació i compta amb la participació de 23 alumnes que realitzen pràctiques en 16 empreses del municipi de diferents sectors econòmics. D’altra banda, la setmana que ve començarà el programa d’acompanyament a l’estudi, que està adreçat a nois i noies de 1r a 4t d’ESO i té l’objectiu de reduir l’abandonament i el fracàs escolar a través de sessions de suport en l’adquisició d’hàbits organitzatius i d’estudi. En aquesta edició aquest programa compta amb la participació de 32 alumnes d’entre 12 i 16 anys i es realitza a les instal·lacions de la Biblioteca Municipal L'Ateneu.

La setmana passada va començar ja la 15a edició del projecte “Tu hi ets!”, que està adreçat a nois i noies de 3r i 4t d’ESO desmotivats pels aprenentatges escolars però amb interessos encarats a la formació professional. L’equip docent de cada centre, amb el consentiment de les famílies o tutors legals, és qui proposa l’alumnat que participa en aquest programa, que proporcionar una atenció educativa específica a aquells alumnes que no sempre troben resposta dins les propostes acadèmiques tradicionals que s’ofereixen des dels centres de secundària. Per a poder dur terme el “Tu hi ets!” l’Ajuntament d’Esparreguera té un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que possibilita als estudiants que en formen part completar la seva formació educativa amb estades externes a diverses empreses, un dia per setmana i dins l’horari escolar.

En aquesta edició, el programa compta amb un total de 23 alumnes, 13 de l’institut El Cairat, 6 de l’institut El Castell i 4 de l’escola cooperativa El Puig, i la participació de 16 empreses del municipi de diferents sectors econòmics. La cerca d’empreses col·laboradores la realitza la Regidoria de Promoció Econòmica tenint en compte els interessos de l’alumnat participant, que s’hi desplaça per a realitzar pràctiques els dimarts i dimecres al matí. En aquest curs hi participen les tres escoles bressol del municipi, l’EBM Coloraines, l’EBM Cucurugua i El Primer Pas; els tallers mecànics Magarola, Iron Cars i Remm Guitart; les perruqueries i estètiques Imatge Perruqueria Estètica i Crescencià Perruquers; les farmàcies Gilabert, Costa i Florensa; en l’àmbit administratiu hi participen l’agència de viatges Tonamon Viatges i l’escola cooperativa El Puig; el sector de la restauració està representat per Cuines TM i també hi col·laboren el Club Hípica Esparreguera i l’Arxiu Municipal d’Esparreguera.

Paral·lelament, la setmana que ve es posarà en marxa la 9a edició del programa “Acompanyament a l’estudi”, una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat amb dificultats en el seu procés d’aprenentatge, a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge i col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques. Aquesta iniciativa està adreçada a l’alumnat de tots els cursos d’ESO dels tres centres d’educació secundària d’Esparreguera i es presta a través d’una educadora de l’empresa Nascor Formació, adjudicatària del programa. Aquest curs hi participen 32 alumnes, 14 de l’institut El Castell, 14 de l’institut El Cairat i 4 de l’escola cooperativa El Puig. Les sessions es fan a la Biblioteca Municipal L’Ateneu de dilluns a dijous de 5 a 6.30 de la tarda amb vuit estudiants cada dia, organitzats per cursos, per a poder prestar una atenció més acurada i individualitzada. El programa finalitza al maig i es fa un seguiment trimestral a través de tutories amb l’educadora i els docents referents de cada centre.

Comparteix aquest contingut