Tanca
Convivència Educació 30 de setembre de 2022

El projecte Enxaneta per prevenir el fracàs escolar recupera l’atenció presencial a les famílies  

Aquest curs aquesta iniciativa que la Regidoria de Convivència desenvolupa a les escoles Pau Vila i Roques Blaves amb l’objectiu de detectar abans la desafecció acadèmica en els infants i implicar les famílies en la seva educació escolar torna completament a la presencialitat i amplia els agents implicats per reforçar la vessant comunitària

Des de principis de setembre està en marxa una nova edició del projecte Enxaneta, una iniciativa per prevenir la desafecció, el fracàs i l’abandonament escolar que la Regidoria de Convivència desenvolupa en dos centres educatius de la vila, el Pau Vila i el Roques Blaves. Aquest any, la iniciativa recupera totalment la presencialitat i, a més, amplifica l’atenció adreçada a les famílies amb la implicació de més agents locals, com el servei de Mediació, el CAP o entitats de la vila, i el reforç de la vessant comunitària per treballar el coneixement i l’arrelament al municipi, que se suma al treball sobre aspectes vinculats a la gestió emocional. El projecte Enxaneta s’adreça a infants de 1r i 2n de primària i a les seves famílies que, per circumstàncies diverses, provenen d’entorns vulnerables i/o estan en processos de menor implicació o coneixement escolar, però amb possibilitats d’augmentar la seva millora en l’aprenentatge. La iniciativa dota les escoles participants de la figura d’una persona mentora que acompanya els infants i també les seves famílies en el seu procés d’aprenentatge.

El projecte està liderat per la Regidoria de Convivència, però compta amb la col·laboració de Serveis Socials Bàsics i Educació i ha de formar part del Pla d'escola. Des de principis de setembre les mentores del projecte Enxaneta estan visitant les dues escoles i fent entrevistes amb les famílies de la vintena d’infants que participen en el projecte. L’objectiu principal d’aquest projecte és reduir la desafecció escolar dels infants i apoderar a les seves famílies per tal de generar el màxim de recursos per fer possible la igualtat d’oportunitats a través d’assolir l’èxit escolar del màxim d’alumnes. En aquest sentit, implica la presència activa de les famílies quinzenalment. Aquest curs aquestes trobades recuperen la presencialitat i, reforcen la vessant comunitària amb la programació de sortides per conèixer la Biblioteca Municipal l’Ateneu, l’entorn dels centres, el municipi o algunes de les entitats locals, com els Geganters. A més, segueix el treball enfocat a la gestió emocional, que es treballa juntament amb el CAP i el servei municipal de mediació, per parlar d’aspectes com la responsabilitat, l’escolta activa o els límits.   

Totes aquestes actuacions tenen per objectiu contribuir a la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat del programa a través de la millora de les seves competències bàsiques, donar suport a les famílies per tal que siguin elles les que acompanyin els seus fills o filles en l’escolaritat de manera autònoma i potenciar les relacions família-escola-entorn. El projecte treballa amb la figura del mentor o mentora -una persona graduada en educació social, magisteri, psicologia, pedagogia o animació sociocultural -, que s’encarrega d’oferir suport i acompanyar en les diverses situacions d’aprenentatge, tant als infants com les seves famílies. Es realitzaran sessions diàries, durant dues hores cada tarda, en les que el mentor treballarà amb els alumnes i un dia cada dues setmanes també hi participaran activament les famílies.