Associació Beques Lola Lizaran

Objectius

  • Promoure i fomentar les activitats relacionades amb les arts escèniques a Esparreguera.

  • Facilitar els estudis superiors als joves que vulguin dedicar-se professionalment al teatre, a la dansa, a la música i al circ.

Activitats

L'associació anualment convoca unes beques que porten el nom de l'actriu Lola Lizaran, dotades amb 1.000 € i que estan destinades a facilitar econòmicament els estudis superiors dels joves esparreguerins que volen dedicar el seu futur professional a les arts escèniques. Aquest ajut econòmic serà destinat al pagament de la matrícula i/o les taxes, que s'ha d'anar justificant amb els comprovants corresponents.

Requisits per ser beneficiari/ària de les beques

Les persones que vulguin accedir a aquestes beques han de complir els requisits següents:

  • Han de ser residents a Esparreguera, o acreditar una vinculació acadèmica durant els darrers anys en algun dels centres de la vila.

  • Poden participar-hi tots els joves de 16 a 25 anys (de 14 a 25, en el cas dels estudis de dansa) amb els estudis d’ESO aprovats que vulguin dedicar-se professionalment a les següents arts escèniques en viu: art dramàtic, dansa, música i circ.

  • L’Associació està oberta a l’acolliment de qualsevol altra disciplina artística que pugui merèixer la mateixa consideració que les esmentades anteriorment.

  • Els becats podran sol·licitar pròrrogues fins a un màxim de 5 convocatòries o fins que compleixin els 25 anys.


Horari
Dilluns
Tancat
Dimarts
Tancat
Dimecres
Tancat
Dijous
Tancat
Divendres
Tancat
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat