Tanca
Educació 6 de setembre de 2023

Comença el curs escolar a Esparreguera amb un total de 2.867 alumnes a les aules d’infantil, primària i secundària

El curs escolar arrenca amb un total de 1.807 nens i nenes a les aules d’infantil i primària i amb 1.060 alumnes a l’ESO. Aquesta setmana també ha començat el curs escolar a les escoles bressol municipals amb gairebé la màxima ocupació de places, 158 infants, i un període d’adaptació que s’allargarà durant el setembre. Dimarts iniciaran els cursos de batxillerat i els cicles de formació professional

El curs escolar 2023-2024 ha començat avui a Esparreguera per als 1.807 nens i nenes que cursen educació infantil i primària a les cinc escoles públiques i als dos centres concertats que hi ha al municipi i també per als 1.060 alumnes que han iniciat l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) als tres instituts d’Esparreguera. Aquesta setmana també han començat les escoles bressol municipals Coloraines i Cucuruga, amb un total de 158 infants que ocupen gairebé el màxim de places disponibles. Actualment, hi ha llista d’espera a i0 i i1, mentre que a i2 queden dues places vacants a la Coloraines. L’inici de curs a les escoles bressol es fa amb l’adaptació personalitzada i en família els primers dies, que pot allargar-se fins a finals de setembre segons les necessitats de cada infant. L’alumnat de batxillerat i cicles formatius començarà les classes dimarts 12 de setembre. 

A Esparreguera, 242 alumnes iniciaran el primer curs d’ESO repartits en els tres instituts que ofereixen aquests ensenyaments amb una línia al centre El Puig i quatre línies als Instituts del Cairat i El Castell. Pel que fa a l’alumnat nou d’infantil 3 (i3), han començat un total de 162 infants distribuïts en 9 grups, una classe per cada centre menys a les escoles Pau Vila i Taquígraf Garriga, que mantenen les dues línies. Enguany se segueix amb les ràtios fixades l’any passat pel Govern de la Generalitat de 20 alumnes per al primer curs de l’educació infantil de segon cicle. Dimarts vinent iniciaran curs els 402 alumnes que s'han inscrit a batxillerat i també ho farà l’alumnat de cicles formatius dels dos instituts d’Esparreguera. 

A Catalunya, el curs escolar arrenca amb més professorat a les aules, amb 81.335 dotacions en la plantilla de personal docent, fet que suposa un increment de 1.190 places respecte del curs anterior. Malgrat això, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical han convocat vaga de professorat en el primer dia del curs per tal de continuar les negociacions amb el Departament d’Educació per a revertir les retalles fetes durant els darrers anys. Una altra de les novetats d’aquest inici de curs és el val escolar de 100 euros per comprar llibres de text i material escolar, i que actualment 357.456 alumnes d'educació primària ja han activat (80,5 % del total). Continuen les mesures del Pla contra la segregació escolar amb el doble d’inversió que l’any anterior, amb uns 80 milions d’euros en el conjunt de Catalunya, que es destinen a l’alumnat més vulnerable d’infantil 3, d’infantil 4, i de 1r i 2n d’ESO. També ha augmentat la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques, que passa del 18,14 % el curs passat al 24,08 % el curs actual en el total de Catalunya. 

Inici a les escoles bressol municipals 

El dimarts 5 de setembre van iniciar el curs les escoles bressol Cucuruga i Coloraines amb un total de 158 infants. Concretament, 74 infants inscrits a l’escola bressol Cucuruga, amb un grup d’Infantil 0 (i0) i dos d’Infantil 1 (i1) i 2 (i2), i 84 matriculats a la Coloraines, amb dos grups d’i1 i tres grups d’i2. Tots els grups estan al seu límit d’ocupació i tenen llista d’espera, menys als cursos d’i2, on hi ha dues places vacants a la Coloraines. Aquest curs 202-2024 serà el cinquè que, de manera consecutiva, les famílies dels infants matriculats a les escoles bressol municipals podran acollir-se a la tarifació social per tal d'adaptar les quotes a la seva situació particular. 

Com cada any, l’inici del període d’adaptació es fa a partir de les entrevistes en família i els primers 5 dies aquestes poden acompanyar els infants dins l’aula. La directora de l’Escola Bressol Municipal Coloraines, Fina Demures, ha explicat que les entrevistes amb família són trobades per a “identificar les necessitats personals de l’infant a nivell motriu, de llenguatge o d’alimentació” alhora que permeten a les famílies tenir un contacte directe amb l’escola i poder acompanyar l’infant en aquests primers dies. L’adaptació serà gradual les dues primeres setmanes segons les necessitats de l’infant i el 15 de setembre començarà la jornada sencera amb servei de menjador per a tots els grups. No obstant això, durant tot el setembre es podran flexibilitzar els horaris per tal que l’infant que requereixi una adaptació especial pugui tenir una atenció més individualitzada a les seves necessitats.