Tanca
Educació 27 de gener de 2021

El Consell d’Infants d’Esparreguera es constituirà el proper 16 de febrer

Una vintena de nens i nenes de 5è i 6è de Primària de totes les escoles del municipi representaran a les seves classes en aquest òrgan de participació ciutadana, que vol donar veu als infants perquè puguin expressar les seves idees, opinions i queixes i proposar accions concretes per a millorar Esparreguera. A causa de l’actual situació sanitària les trobades es faran de manera virtual

El Consell d’Infants d’Esparreguera per al curs 2020-2021 celebrarà la sessió constitutiva el proper dia 16 de febrer. Les escoles del municipi ja han celebrat les eleccions per a escollir els nens i nenes que representaran les classes de 5è i 6è de Primària de cada centre en aquest òrgan de participació municipal que permet donar veu als infants perquè s’involucrin activament en la millora d’Esparreguera. Aquesta setmana s'està informant a les famílies sobre el que implica la participació del seu fill o filla en aquest projecte i quin serà el calendari de sessions del curs. Així mateix, el dia 9 de febrer es farà una sessió de preparació, que comptarà amb l’assistència dels representants i les representants de primària i els tècnics dinamitzadors, que donaran a conèixer als infants el funcionament de les trobades. Com a mesura de seguretat per a evitar els contagis de Covid-19, totes les trobades es faran de manera telemàtica. El dia de la constitució del Consell d’Infants es donarà a conèixer als consellers i conselleres l’encàrrec o temàtica que hauran de treballar durant aquest any.

El regidor d’Educació, Juan Jurado, ha afirmat que “el Consell d’Infants és un òrgan de participació ciutadana que té per objectiu detectar, a partir de la mirada i l’alçada dels infants, aquells aspectes i temes millorables del municipi que passen desapercebuts per a la ciutadania adulta”. Amb aquest objectiu aquest òrgan de participació vol implicar els nens i nenes a la vida del poble, reconèixer-los com a ciutadans i ciutadanes actius i amb capacitat transformadora i apoderar-los per fer-los conscients del valor de les seves aportacions. Així mateix vol acostar als nens i nenes el funcionament de la democràcia i donar-los eines per desenvolupar la seva capacitat crítica, comunicativa, representativa i de treball en equip. D’altra banda, el Consell també té com a finalitat enfortir el vincle entre les escoles, i entre les escoles i l’Ajuntament per tal de potenciar la col·laboració entre els diversos agents que formen la comunitat educativa. “Malgrat que la pandèmia ha fet retardar la seva constitució i que no ens podrem trobar presencialment, estem molt engrescats i tenim moltes ganes de començar amb aquest projecte”, ha subratllat el regidor.

La seva composició s’ha hagut d’adaptar a les mesures de protecció de la Covid-19, amb la qual cosa el nombre d’alumnes de 5è i 6è de Primària que, aquest any, formaran part d’aquest òrgan de participació es reduirà de 40 a 20, és a dir, un representant per a cada classe de totes les escoles del municipi. El càrrec de persona representant té una durada màxima de dos anys i cada any es renovarà, com a mínim, el 50% de les persones membres que formen el Consell per tal de garantir la continuïtat del procés. Totes les escoles de la vila han escollit ja els seus representants a través dels sistemes democràtics d’elecció que ha considerat convenients cada centre, però sempre fomentant la participació de tots els infants que hi tenen dret i garantint que hi hagi, entre els representants, el mateix nombre de nens que de nenes.

L’estructura del Consell d’Infants està composta per dos òrgans complementaris, el plenari i la comissió. El plenari està format per l’alcalde, els regidors, els representants dels nens i nenes i els tècnics dinamitzadors (amb veu, però sense vot) i entre les seves funcions hi ha la de definir l’encàrrec, o temàtica anual a treballar pel Consell d’Infants, a proposta de la presidència o per part de la pròpia comissió, i recollir les idees i propostes de la comissió i traslladar-les a l’equip tècnic-polític municipal per tal que siguin escoltades i, en la mesura del possible, portades a terme. El plenari es reuneix dos cop l’any, corresponents a una sessió de constitució a l’inici, que se celebrarà el proper 16 de febrer, i una de clausura al final del curs, i també pot celebrar reunions extraordinàries a petició de qualsevol dels seus membres. Pel que fa a la comissió està formada pels representants dels infants i els tècnics dinamitzadors i recull les aportacions dels grups classe i treballa sobre l’encàrrec anual per tal de poder plantejar millores que beneficiïn al conjunt de la ciutadania d’Esparreguera. Un cop constituït el Consell, la comissió celebra sessions amb una periodicitat de com a mínim una trobada mensual. Actualment, per respectar les mesures de seguretat derivades de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, les sessions es faran a través de plataformes digitals.