Tanca
Cultura i Festes Esports Societat 15 de gener de 2020

El consistori regula el préstec de taules, cadires i tarimes municipals a les entitats

A partir d’ara, les associacions hauran de sol·licitar el material d’infraestructures de carrer a l’empresa prestadora del servei, FIL Àuria, i hauran de fer-se càrrec del transport i del cost del material que sobrepassi les unitats disponibles. Aquests costos podran ser incorporats com a despeses dins de les subvencions que atorga l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Esparreguera ha modificat la gestió del material d’infraestructures de carrer -taules, cadires i tarimes- que les entitats poden sol·licitar per a la realització dels seus actes i activitats. A partir d’aquest mes de gener les peticions s’hauran d’adreçar directament a través de FIL Àuria, l’empresa prestadora del servei, per a disposar de forma gratuïta, tal i com es feia fins ara, del material. Tanmateix, l’entitat haurà de fer-se càrrec del cost del servei de transport, si el precisa, així com del material que sobrepassi les unitats disponibles en aquell moment.

El consistori ha adreçat una carta a totes les associacions i entitats de la vila per a informar-les sobre aquests canvis i anirà “aclarint tots els neguits que puguin tenir al respecte”. Així ho ha anunciat el coordinador adjunt de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esparreguera, Emmanuel Ortí, que ha explicat, en declaracions a l’emissora municipal, que “no hi havia una regulació expressa de la cessió de material i el que hem fet és regularitzar-la d’acord amb la normativa actual, amb la qual cosa els actes que realitzen les entitats pel seu compte, amb la col·laboració de l’Ajuntament, s’han de vehicular a través de la línia de subvencions”.

Així doncs els costos del lloguer de material, el seu transport i, si és necessari, el seu muntatge, en el cas de les tarimes, es podrà incorporar com a despesa dins de les subvencions que atorga l’Ajuntament d’Esparreguera, sempre i quan l’acte pel qual s’hagin fet servir coincideixi amb els criteris objectius propis de la línia de foment de la subvenció corresponent. Això és el que ja ha passat amb les despeses de lloguer de sales escenicomusicals, que també s’ha regularitzat i el seu cost s’ha incorporat en les línies d’ajuts. En aquest sentit, Emmanuel Ortí ha assegurat que “mirarem d’ajustar les quanties de les subvencions al màxim possible perquè ningú es quedi sense poder realitzar la seva activitat”.

Fins ara, les peticions de material es canalitzaven a través del servei gestor (Esports, Cultura, Gent Gran...) i era aquest servei el que les gestionava a través de l’empresa prestadora i, en alguns casos, assumia la despesa que d’aquesta petició de material se’n derivava. Amb aquest canvi de funcionament, les peticions de les entitats s’hauran d’adreçar directament a través de l’empresa prestadora del servei, que en el moment actual és FIL Àuria. En el moment de fer la demanda de material l’empresa indicarà si el material demanat està disponible per les dates en que es sol·licita, no obstant, qualsevol demanda de material efectuada per l’Ajuntament, encara que aquesta s’hagi realitzat a posteriori, tindrà prioritat sobre la realitzada per qualsevol entitat.

Les associacions de veïns ja han expressat els seus dubtes sobre aquesta modificació. Les persones responsables de l’Associació de Veïns Noves Generacions del barri de Mas d’en Gall, la de La Plana i la de l'Avinguda Francesc Macià han assegurat en declaracions a Ràdio Esparreguera que “cada vegada es burocratitzen més les coses i això complica l’activitat d’entitats com les nostres”. També han apuntat que “no podem assumir prèviament el cost del transport, malgrat que després sigui subvencionable”, per això, una de les solucions que es plantegen és anar a buscar el material amb vehicles privats dels mateixos associats.