Tanca
Medi Ambient 5 de març de 2020

En marxa l’anàlisi per a determinar el futur model de recollida de residus d’Esparreguera

L’estudi, que ha de definir les possibles alternatives de sistema de recollida i analitzar-ne la viabilitat tècnica i econòmica, estarà finalitzat al maig. El projecte contempla també sessions participatives per a implicar entitats i ciutadania en la definició del futur model de recollida

Ja està en marxa l’estudi per a definir i analitzar els possibles escenaris pel nou servei de recollida de residus d’Esparreguera. Aquesta anàlisi ha de servir per a fer una diagnosi del sistema actual i identificar la viabilitat tècnica i econòmica de les possibles alternatives de millora. En aquest procés també es vol implicar entitats i ciutadania per a conèixer les seves percepcions respecte a la recollida selectiva. Els resultats d’aquest informe estaran disponibles al mes de maig i serviran de base per a redactar el plec de prescripcions tècniques del nou contracte municipal de recollida de residus que ha d’entrar en vigor al juliol de 2021. L’estudi té un cost de 12.500 euros i l’està realitzant l’empresa de projectes socioambientals Entorna3.

El contracte actual de recollida de residus d’Esparreguera finalitza l’any que ve i, en vistes de les deficiències detectades, prèviament a la contractació del nou servei, l’Ajuntament vol definir i dissenyar com serà el futur model per tal que s’adeqüi a les necessitats reals del municipi. Amb aquesta finalitat ha encarregat un estudi a una empresa externa per a obtenir una diagnosi del servei actual, identificar els punts forts i febles, les oportunitats de millora que presenta el nou servei, així com determinar les possibles alternatives de sistema de recollida i analitzar-ne la viabilitat tècnica i econòmica. La proposta engloba dins el servei de recollida de residus l’estudi de la recollida de les Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM), Resta, Vidre, Envasos Lleugers i Paper i Cartró (PiC) domiciliàries; la recollida de la FORM i el PiC comercial i la gestió de la deixalleria.

Entre les possibles alternatives a estudiar, l'anàlisi contempla la retirada dels contenidors soterrats, la continuïtat dels contenidors soterrats amb adequació de la infraestructura, la implantació del Porta a Porta en determinats barris de municipi, la continuïtat o retirada de les àrees emergents, instruments d’identificació d’usuari i l’adaptació de la taxa segons els resultats de recollida. El regidor de Salut Pública i Espai Natural de l’Ajuntament d’Esparreguera, Emmanuel Ortí, ha apuntat que “les conclusions d’aquest estudi serviran de base per a determinar el nou model de recollida de residus i les seves indicacions ens ajudaran a redactar el plec del nou contracte que s’ha de licitar l’any que ve”. La diagnosi, a més dels elements relacionats amb la generació de residus, inclourà l’estudi i l’avaluació de diversos factors intrínsecs del municipi tals com dades demogràfiques i la seva distribució espacial, l’estructura urbanística, les activitats comercials existents o les pautes de comportament vers la recollida i la neteja viària.

Amb l’objectiu d’enriquir la diagnosi tècnica, es farà també una diagnosi participativa per tenir en compte l’opinió i percepció de la ciutadania i d’altres agents que intervenen en la recollida de residus del municipi. Fa uns dies ja es va fer una trobada amb Esparreguera Neta i el seu secretari, Quim Durà, ha apuntat que la proposta de l’entitat per al futur model de recollida municipal “és una reforma dels contenidors actuals, sense perdre aquets sistema al centre del poble, i una recollida porta a porta als barris perifèrics”. La sessió oberta a tota la ciutadania es farà el dijous 2 d’abril i permetrà realitzar una diagnosi col·laborativa sobre el servei actual.