Tanca
Urbanisme Societat 24 de maig de 2022

Esparreguera declara el conjunt patrimonial de la Colònia Sedó Bé Cultural d’Interès Local

Aquesta declaració suposa un reconeixement al seu valor arquitectònic, paisatgístic i històric i la inclusió de 106 elements d’interès del recinte i l’entorn al Catàleg del Patrimoni Cultural Català amb l’objectiu de preservar-los com a identificadors del municipi. A més, és una eina per poder accedir a subvencions i altres recursos d’administracions supramunicipals

L’Ajuntament d’Esparreguera va acordar per unanimitat en el Ple del mes de maig l’aprovació definitiva de la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de la Colònia Sedó amb l’objectiu de protegir els elements d’aquest referent patrimonial i històric del municipi. La declaració implica la inscripció del conjunt en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català i és un primer pas per a garantir la protecció de les diferents àrees arquitectòniques i paisatgístiques que conformen aquest conjunt. El document detalla 106 elements d’interès a protegir, tant de la zona industrial, com de la residencial, els canals hidràulics i altres elements lligats tant a la colònia com al seu entorn, i també posa de manifest el seu valor social, paisatgístic, territorial, urbanístic, documental, historiogràfic i sentimental. A més, aposta per recuperar els espais d’especial rellevància o interès i l’estat de conservació i usos de les edificacions i dels espais públics, objecte de ser restaurats o rehabilitats. La declaració de BCIL permetrà també poder accedir a subvencions i altres recursos d’administracions supramunicipals per a preservar i difondre el patrimoni industrial, social i cultura de l’antiga colònia tèxtil esparreguerina.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha assegurat que “la declaració de BCIL dels béns patrimonials de la Colònia Sedó és un primer pas per a la protecció i la dignificació d’aquest conjunt industrial i arquitectònic únic al nostre entorn” i ha apuntat que “aquesta declaració ens ha de servir per accedir a noves eines que ens permetin obtenir ajudes d’altres administracions per mantenir i millorar tot aquest patrimoni”. En aquest sentit, l’alcalde ha explicat que una d’aquestes eines és la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i que “com a Ajuntament ja hem fet diferents contactes a nivell polític, tant amb la Generalitat com amb el govern espanyol, de cara a acompanyar l’inici d’aquest nou expedient”. Segons Eduard Rivas, “en aquest punt, a més de protegir la Colònia Sedó amb aquest tipus de declaracions, cal donar també una sortida funcional i d’usos per part de la ciutadania i les empreses a tot el conjunt patrimonial de cara a poder optar a les ajudes d’altres administracions, pel que serà fonamental la definició i priorització d’activitats de la Colònia Sedó que es faci a l’Agenda Urbana d’Esparreguera, que encetarem en els propers mesos”.

Els elements patrimonials de la Colònia Sedó ja estaven catalogats com un bé de la Unitat d’Interès Patrimonial (UIP) reconeguda pel Pla Director de la Colònia Sedó, aprovat pel Ministeri de Cultura de l’Estat el juliol de 2008. Tot i això, la tramitació de l’expedient de declaració de BCIL de la Colònia Sedó es va iniciar a l’abril de 2020, quan el ple va acordar l’inici del procediment per a la seva declaració, després que al març es presentés la proposta definitiva de la versió inicial de l’informe expert favorable a la protecció prioritària de béns patrimonials de la Colònia Sedó, realitzat per l’arquitecte Antoni Vilanova. El document inicial va passar el tràmit d’exposició pública i d’audiència, durant el qual va rebre tres al·legacions de particulars i dues procedents d’organismes i administracions públiques. El document final, que incorpora les esmenes estimades, és el que s’ha aprovat aquest mes en sessió plenària per la unanimitat de tots els regidors i regidores presents.

L’informe elaborat posa de manifest “l’interès cultural de la fàbrica, de la colònia industrial i residencial Sedó, portadora de valors històrics, arquitectònics, urbanístics i socials”. Entre aquests valors destaquen el de colònia industrial de riu associada a un sistema de producció basat en l’aprofitament hidràulic; la planificació diferenciada entre les estructures vinculades al treball i la producció, les residencials, les culturals i del lleure així com la de serveis i proveïment; i el disseny edificatori i primeres construccions emanades dels cànons tipològics de les construccions de les fàbriques tèxtils del segle XIX. Així mateix, se subratlla el valor pel coneixement arquitectònic, que permet conèixer i estudiar les preexistències de tipologies, sistemes constructius, evolució tecnològica i materials emprats, sense oblidar l’important valor afegit de la presència de béns mobles, especialment en la part de l’edifici de filatures on s’ubica el Museu de la Colònia Sedó. També es destaca el valor com a referent insubstituïble en la història social, econòmica i cultural d’Esparreguera i d’Olesa de Montserrat, que suma als valors arquitectònics i paisatgístics els socioculturals i etnològics.

El document incorpora, a més, les fitxes de 106 elements d’interès patrimonial per a la seva inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català, entre els quals hi ha elements tècnics, d’espai públic i de sistemes comunitaris, com el sistema hidràulic intern i extern;  i també d’edificis i conjunts arquitectònics com l’edifici de les Filatures, que inclou la turbina Planas, les naus de Telers, la secció de Filatures, l’edifici del Local Social i Oficines, l’edifici el Vapor i Manyeria, l’antiga Fàbrica de Carburo i Calci, l’àrea de la Fosa, la Casa i el Jardí de l’Amo, els blocs d’habitatges obrers i l’àrea de l’antic Molí de Broquetes, entre d’altres. El document estableix cinc categories d’acord al seu valor i al grau de conservació dels testimonis originals:  la protecció integral o protecció total, la protecció de conservació o tipològica, la protecció parcial, l’adequació ambiental i la protecció documental.