Tanca
Salut Pública Alcaldia Mobilitat 14 de març de 2020

Esparreguera declara l’emergència per a la contractació de serveis i subministraments

El consistori ha pres la mesura per afavorir l’adquisició de béns, i si s’escau la realització d’obres, amb la finalitat de reduir els efectes i contagis de l’epidèmia de coronavirus. El mateix decret estableix la gratuïtat per l’estacionament a la zona blava del municipi per a evitar la mobilitat de la ciutadania mentre durin les mesures d’excepcionalitat

L’Ajuntament d’Esparreguera ha declarat la situació d’emergència per a la contractació de serveis i subministraments, i si s’escau d’obres, amb l’objectiu de pal·liar els efectes i contagis de l’epidèmia del coronavirus. La mesura, aprovada per decret d’Alcaldia aquesta mateixa tarda, ha estat adoptada per facilitar l’adquisició de béns i serveis que permetin donar una ràpida resposta per a la prevenció, tractament o eliminació dels efectes epidemiològics del virus SARS-CoV-2. El mateix decret estableix la gratuïtat per l’estacionament a la zona blava del municipi per a evitar la mobilitat de la ciutadania mentre durin les mesures d’excepcionalitat.

L’emergència per a la contractació serà d’aplicació en diferents àmbits i serveis municipals i tindrà efectes immediats i fins que es mantingui la situació d’excepcionalitat provocada per l’epidèmia de coronavirus. D’una banda, es contempla per a l’adquisició de material farmacèutic o mèdic per a la detecció, prevenció o cura de contagis tals com detectors, medicaments, mascaretes, guants, sabó higiènic i dispensadors. També s’inclou qualsevol altre element complementari dels equips de prevenció individual, i serveis per a la seva instal·lació, transport, i si s’escau, formació.

D’altra banda, la contractació d’emergència també es preveu per a subministraments de detergents o d’altres productes que siguin necessaris per realitzar tasques de neteja o esterilització en equipaments municipals que permetin prevenir o eliminar l’existència del virus. Així mateix, es contempla la contractació de serveis, obres o subministraments de tot tipus, elements de telefonia, xarxes telemàtiques, i assistència domiciliària, confinaments i desplaçaments per atendre necessitats d’usuaris i usuàries de serveis socials, als efectes de preveure contagis o pal·liar els efectes del virus.

També es contempla l’adquisició d’ordinadors portàtils i telèfons mòbils, l’adquisició de llicències, software, línies telefòniques i qualsevol altre dispositiu que tingui com a finalitat dotar de les eines i canals informàtics de gestió municipal i atenció a la ciutadania. Finalment, també s’inclou la possibilitat de redactar projectes, construir o adquirir mòduls prefabricats o qualsevol tipus d’obres, serveis i subministraments, per atendre el confinament o per tenir cura de persones, en el cas que els serveis de salut de la Generalitat de Catalunya no siguin suficients.

El decret d’emergència per a la contractació dels serveis i subministraments contempla la ràpida tramitació a l’hora d’adquirir béns i serveis o dur a terme obres en prevenció, contenció i tractament del coronavirus, sense haver de realitzar la tramitació administrativa habitual, per tal d’agilitzar al màxim les accions higièniques i de suport escaients. La mateixa mesura, estableix la gratuïtat per l’estacionament a la zona blava del municipi per a evitar la mobilitat de la ciutadania mentre durin les mesures d’excepcionalitat.