Tanca
Protecció Civil 22 de juny de 2022

Esparreguera impulsa mesures per a garantir una revetlla de Sant Joan segura

El consistori ha prohibit el llançament de coets, voladors, fonts i bateries de categoria F3 als barris de Can Rial, Mas d’en Gall, Can Vinyals i Colònia Sedó i a totes les zones a menys de 500 metres de terrenys forestals. Així mateix, també resta prohibit, a tot el municipi, l’ús de petards i altres artefactes de pirotècnica més enllà de la 1 de la matinada

L’Ajuntament d’Esparreguera ha impulsat diferents mesures per a garantir la celebració d’una revetlla de Sant Joan segura en relació a la prevenció d’incendis forestals i respectuosa amb les persones i animals amb una alta sensibilitat auditiva. Així als barris de Can Rial, Mas d’en Gall,  Can Vinyals i Colònia Sedó i a totes les zones a menys de 500 metres de terrenys forestals no es permet el llançament de coets, voladors, fonts i bateries de categoria F3 (classe III). A més, en tot el terme municipal està rigorosament prohibit llençar i enlairar artefactes que continguin foc, com globus o coets, no es permet l’ús de petards i altres artefactes de pirotècnica més enllà de la 1 de la matinada i no es podran llençar petards dins les zones enjardinades de parcs i places. Totes aquestes mesures s’han fet públiques en un ban que l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, va signar ahir a la tarda i en el qual també es detalla que l’Ajuntament valorarà la situació dels propers dies i pot acordar que no s’encenguin fogueres ni es tirin coets, petards i altres artefactes de pirotècnia per motius climàtics.

El ban respon al context climàtic complicat per la manca de pluges dels darrers mesos, les altes temperatures de les darreres setmanes i la mobilització d’una gran quantia de recursos humans i materials per combatre els focs que han estat actius aquests darrers dies a Catalunya i que han mantingut activitat en fase d’alerta, fins a dia d’avui, el Pla Infocat. Atesa la proximitat de les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere les mesures s’han decretat d’acord amb la Llei forestal de Catalunya i la Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i tenen per finalitat mantenir l’ordre,  garantir la seguretat de les persones, propietats i l’entorn natural i prevenir incendis forestals, de fàcil producció ateses les característiques forestals del municipi.

El document consta de cinc punts. En el primer es detalla que degut a la proximitat dels barris perifèrics a la massa forestal així com a totes les zones a menys de 500 metres de terrenys forestals no s’hi permet el llançament de coets, voladors, fonts i bateries de categoria F3. El segon punt, apunta que està rigorosament prohibit llençar i enlairar  artefactes que continguin foc, com globus o coets, i que no es podran llençar petards en jardins públics amb massa vegetals, especialment en aquesta situació de sequera. El tercer punt, afirma que tot i que es tracti d’una activitat tradicional d’aquestes festes, l’ús de petards i altres artefactes de pirotècnica queda prohibida més enllà de la 1 de la matinada tant durant la revetlla com en els dies anteriors i posteriors a aquesta i recorda a la ciutadania que hi ha persones molt sensibles al soroll i gossos i altres animals amb una alta sensibilitat auditiva.

En el punt quart es concreta que l’Ajuntament valorarà la situació dels propers dies i pot acordar que no s’encenguin fogueres ni es tirin coets, petards i altres artefactes de pirotècnia per motius climàtics, especialment tenint en compte el nivell d’activació del Pla Infocat i del Pla Alfa i de les recomanacions de Protecció Civil. Finalment, el ban apunta que la Policia Local serà l’encarregada de mantenir l’ordre i vetllar pel compliment de les mesures aprovades. Paral·lelament, el consistori també recorda els consells de Protecció Civil pel que fa a la manipulació de productes pirotècnics, com que es recomana la màxima cura en la manipulació de qualsevol producte pirotècnic per tal d’evitar danys personals i materials i que els pares o tutors seran responsables de les infraccions comeses pels menors d’edat. Així mateix es recorda que els petards no s’han de guardar a les butxaques, que a l’hora d’encendre’ls no s’han de subjectar amb les mans, ni posar-se prop de la cara ni del cos, que no s’han de llançar mai contra ningú i que als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres. L’Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per donar compliment a les mesures i recorda que davant qualsevol contingència que es produeixi cal posar-se en contacte amb Emergències, al telèfon 112.