Tanca
Educació 10 de desembre de 2019

Esparreguera rep 340 alumnes d’altres poblacions, però n'envia 570 a estudiar fora

El principal motiu pel qual es desplacen la majoria dels estudiants esparreguerins, concretament 410 joves, és per a cursar cicles formatius de grau mitjà i superior. Barcelona n'és la primera destinació, seguida d’Olesa de Montserrat i de Martorell

Un total de 570 alumnes esparreguerins cursen estudis no universitaris fora del municipi, segons un informe sobre la mobilitat per raons d’estudi que acaba de publicar el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en base a les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i posant en relació les matriculacions de cada municipi i el lloc de residència dels alumnes. Mentre que a la primària i a la secundària obligatòria, Esparreguera rep 340 alumnes d’altres poblacions, els estudis post-obligatoris són els que generen una major mobilitat fora del municipi.

El tècnic de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, Rubén Pérez, afirma que “Esparreguera és un municipi que té més places d’estudi que alumnat resident; per tant, rep estudiants de municipis propers. Això es manté en els estudis obligatoris i el batxillerat, però en els cicles formatius es produeix el fenomen invers, ja que la població no té aquesta oferta”. Al curs passat, van ser 225 els joves esparreguerins que es van desplaçar a fora del municipi per a cursar un grau mitjà i 185 ho van fer per a estudiar graus superiors; 160 més es desplacen en altres edats, des de la primària a la secundària obligatòria o el batxillerat.

L’estudi elaborat pel Consell Comarcal detalla que Collbató, Olesa de Montserrat, Abrera, El Bruc i els Hostalets de Pierola són les poblacions d’on venen més alumnes a la nostra vila, per cursar sobretot ensenyaments secundaris. En sentit contrari, Barcelona és la població que atreu més estudiants esparreguerins d’ensenyaments no universitaris, seguida d’Olesa de Montserrat i de Martorell, per davant d’Igualada, Manresa, Sant Boi de Llobregat i Sant Andreu de la Barca. En quant als ensenyaments universitaris, a la nostra vila hi ha 395 estudiants que els cursen.

A tota la comarca, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el 80% dels alumnes d’ensenyaments no universitaris estudien al mateix municipi on resideixen, mentre que el 20% restant es desplaça a altres llocs per estudiar, majoritàriament dins de la mateixa comarca. A mesura que augmenta l’edat dels escolars s’incrementa el nombre de desplaçaments fora del municipi, fins al punt que, en els ensenyaments post-obligatoris, només el 16,4% dels estudiants estan matriculats en el seu municipi de residència, si parlem de graus superiors; i el 32,9%, en el cas dels graus mitjans. A Esparreguera, en no tenir oferta formativa de graus professionals, el 100% dels alumnes es desplacen.