Tanca
Serveis Socials Esports Educació 6 de juliol de 2022

Ja es poden demanar les subvencions per als casals d’estiu i per a entitats esportives

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i el termini finalitza el 29 de juliol per a les ajudes per a les activitats d’estiu i el 3 d’agost per a les d’esport. Aquest any, com a novetat, s’han modificat les bases de les subvencions dels casals d’estiu ampliant el topall d’ingressos per tal que més famílies es puguin acollir a aquest ajut municipal

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert avui la convocatòria de subvencions destinades a finançar els casals d’estiu i les seves activitats complementàries d’acollida i menjador per a persones amb recursos insuficients i també els ajuts per a finançar projectes d’entitats per al foment de la pràctica esportiva al municipi. Les sol·licituds s’han de presentar preferentment de manera telemàtica mitjançant els models normalitzats que es troben a la seu electrònica municipal i han d’estar signats pel representant legal de l’entitat esportiva i pel pare, mare o tutor legal del menor d’edat, en el cas de les activitats d’estiu. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 29 de juliol per a la línia dels Casals d’Estiu i el 3 d’agost per a la de foment de l’esport. Per a aquest any, les previsions pressupostàries per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva són de 80.000 euros per a entitats esportives i de 20.000 euros per a la participació d’infants i joves als casals d’estiu.

En referència a les subvencions per als casals d’estiu, es tracta d’ajuts econòmics per a la participació dels infants i joves a les activitats d’estiu organitzades per AMPAs, AFAs, societats cooperatives d’ensenyament, altres entitats o el propi consistori, destinades a finançar les activitats de casals d’estiu i les seves activitats complementàries d’acollida i menjador. Està destinada a infants i adolescents de 3 a 18 anys empadronats a Esparreguera i inclou les activitats d’estiu que es realitzin al municipi entre l’1 de juny i el 30 de setembre. Aquest any s’han introduït canvis que tenen l’objectiu d’ampliar el nombre de famílies que es puguin acollir a aquesta subvenció, per això s’ha ampliat el topall d’ingressos de la unitat de convivència sol·licitant, que ara ha de ser igual o inferior a 2,6 vegades l’IRSC. També s’han eliminat els criteris socials de les ajudes, que ara es basen únicament en la capacitat econòmica de la unitat de convivència, s’ha simplificat la documentació a aportar i s’ha eliminat el requisit que l’activitat estigui realitzada per entitats o empreses del municipi. La sol·licitud s’ha d’efectuar a nom del pare, mare o tutor/a legal del menor beneficiari, o a nom del beneficiari si aquest té la majoria d’edat en el moment d’efectuar-la, i cal aportar tota la documentació que contemplen les bases de la convocatòria.

En el cas de les entitats esportives, es valoraran aquelles activitats i projectes que fomentin l’esport i compleixen algun d’aquest tres objectius: augmentar el percentatge de practicants esportius promocionant les activitats esportives o organitzant actuacions puntuals; donar suport a les escoles esportives de les entitats i promoure l’educació i els valors amb projectes d’esport base; i fomentar la competició esportiva federada i escolar a nivell local, comarcal, nacional i internacional. El tràmit s’ha de realitzar en línia des de la seu electrònica municipal. En cas de necessitar suport per a la tramitació telemàtica es pot contactar amb el Servei d’Assistència Integral a l’Administració Electrònica de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d'Esparreguera. Aquest servei atén de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre a través del telèfon 93 595 62 86 o del correu electrònic [email protected].