Tanca
Atenció Ciutadana Hisenda 24 de febrer de 2022

Ja està disponible la guia de bonificacions i exempcions municipals per l’any 2022

Aquest any es mantenen els descomptes de fins al 95% en l’IBI i l’IAE per al foment de l’ocupació en empreses declarades d’especial interès o d’utilitat municipal que ja es van incorporar a les ordenances l’any passat. La guia es pot obtenir a l’OAC o descarregar en format digital des de la web municipal

L’Ajuntament d’Esparreguera ja ha publicat la guia breu de bonificacions i exempcions municipals a les quals tenen dret tant la ciutadania com les empreses de la vila durant aquest any 2022. El document manté les bonificacions en l’àmbit de la promoció econòmica aprovades en les ordenances fiscals del 2021 amb descomptes de fins al 95% en la quota tributària municipal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a aquelles empreses que portin a terme activitats declarades d’especial interès o utilitat municipal en les que concorrin circumstàncies de foment de l’ocupació. La guia detalla tots els descomptes dels quals es pot gaudir agrupats en funció de diferents col·lectius i situacions per a que tothom pugui trobar fàcilment les bonificacions que siguin del seu interès. El consistori n’ha editat 1.000 unitats en format paper que es repartiran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). A més, el document també es pot descarregar en format digital.

Aquesta publicació té la finalitat de fer més transparents a la ciutadania el conjunt de beneficis fiscals establerts a les ordenances municipals. El document detalla, per exemple, que els pensionistes i jubilats gaudeixen d’un descompte del 50% en tots els serveis de la Piscina de Can Pasqual i del Pavelló Poliesportiu, tenen accés gratuït a la piscina d’estiu i poden arribar a gaudir d’una bonificació del 100% en la taxa per recollida de residus domiciliaris. Pel que fa a les famílies nombroses o monoparental hi ha descomptes de fins a un 50% en l’IBI de l’habitatge habitual, d’un 20% a la piscina d’estiu, de fins al 100% en la taxa de residus i d’entre un 10 i un 50% a l’Escola Municipal de Música i Dansa, en funció dels ingressos de la unitat de convivència. La guia també especifica els descomptes dels quals poden gaudir els aturats, les persones amb un grau reconegut de discapacitat, aquelles que disposen de pocs ingressos i les que procedeixen d’un país víctima de conflicte armat.

D’altra banda, també concreta els descomptes que es poden obtenir en l’àmbit de l’habitatge, que són del 50% en el rebut de l’IBI durant tres anys consecutius i el 50% en l’Impost sobre Obres i Construccions per a aquelles persones que tinguin un habitatge de protecció oficial. A més, tot i que per un error d'edició no hi figura a la guia impresa, es manté la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI d’ús residencial per aquelles persones que tinguin un habitatge d’inserció o de protecció oficial destinat a lloguer amb renda limitada. A part, la ciutadania també pot tenir una bonificació del 95% de l’Impost sobre Obres i Construccions si les obres que ha de realitzar al seu habitatge són fruït de patologies de la construcció o estructurals. Així mateix, es detallen els descomptes en l’àmbit de la sostenibilitat, com el 25% de bonificació en la quota íntegra de l’IBI per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar-hi obligat per normativa; els descomptes del 10 al 20% en la taxa de residus per fer ús de la deixalleria municipal o del 10% per fer autocompostatge.

Finalment, en l’àmbit de la promoció econòmica, es mantenen les bonificacions incorporades l’any passat i aquelles persones que tinguin o vulguin implantar una empresa poden accedir a bonificacions de fins el 95% de la quota de l’IAE i de l’IBI si realitzen activitats declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració i, particularment, si es tracta d’una empresa especialment afectada per la pandèmia com ara les que pertanyen a la indústria de l’automoció, el tèxtil, el comerç, l’hostaleria, la restauració, el transport comercial, la informació, la comunicació i les activitats immobiliàries que acreditin que han mantingut el nombre de treballadors en la seva plantilla. Així mateix també hi ha una bonificació del 50% de la quota tributària, durant 5 anys, per a l’inici de de qualsevol activitat empresarial.

Comparteix aquest contingut