Tanca
Esports Educació 17 de juliol de 2020

Ja està oberta la convocatòria de subvencions educatives i per a entitats esportives

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i el termini finalitza el 10 d’agost per a les ajudes de l’àmbit educatiu i l’11 per a les d’esport. Aquest any, com a novetat, les escoles d’educació infantil, primària i secundària podran presentar projectes i actuacions que potenciïn el desenvolupament d’iniciatives educatives vinculades amb el Projecte Educatiu de Centre

Ja està oberta la convocatòria de subvencions per a finançar projectes d’entitats esportives, associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAS) i centres educatius. Uns ajuts municipals que tenen per objectiu col·laborar en el finançament d’iniciatives educatives, donar suport a les associacions de famílies d’alumnes com a agents actius de la comunitat educativa al municipi i fomentar la pràctica esportiva. Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament mitjançant els models normalitzats que es trobaran a la pàgina web de l’Ajuntament i s’hauran de signar electrònicament pel representant legal de l’entitat. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza l’10 d’agost per a les dues línies d’ajuts de l’àmbit educatiu i un dia després, l’11 d’agost, per a les entitats esportives.

En la línia de foment de les iniciatives educatives dels centres educatius aquest any, a més dels projectes i activitats que ja es podien presentar en les passades edicions, com aquells que garanteixen la igualtat d’oportunitats dels infants mitjançant l’accés al material escolar, les sortides i excursions i les despeses de lloguer de sales escenicomusicals, també es podran presentar projectes i actuacions que potenciïn el desenvolupament d’iniciatives educatives vinculades amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC). Aquesta convocatòria presenta també novetats en la documentació exigida, ja que caldrà presentar, a més dels documents habituals, una còpia del PEC. I en referència als criteris de valoració, a banda del nombre d’alumnes es tindran en compte els objectius i temàtiques de les iniciatives educatives presentades, especialment aquelles que impulsin l’equitat i la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diversitat, la cura, la participació activa de l’alumnat en el disseny i desenvolupament de la iniciativa, l’art, l’ecologia, la sostenibilitat i la perspectiva de gènere.

En referència a la línia d’ajuts per fomentar les iniciatives educatives de les AFAs, AMPAs i societats cooperatives d’ensenyament, es poden presentar aquelles iniciatives educatives que fomentin l’equitat i la igualtat d’oportunitats i afavoreixin el desenvolupament d’iniciatives educatives orientades a la conciliació. Tant en la línia destinada als centres com a les associacions educatives, el període d’execució és del dia 1 de setembre de 2019 fins al 31 d’agost de 2020, i la justificació abans del dia 1 d’octubre de l’any de la convocatòria (2020).

En el cas de les entitats esportives, es valoraran aquelles activitats i projectes que fomentin l’esport i compleixen algun d’aquest tres objectius: augmentar el percentatge de practicants esportius promocionant les activitats esportives o organitzant actuacions puntuals; donar suport a les escoles esportives de les entitats i promoure l’educació i els valors amb projectes d’esport base; i fomentar la competició esportiva federada i escolar a nivell local, comarcal, nacional i internacional. Per a aquest any, les previsions pressupostàries per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva són de 32.000 euros per a ajuts a projectes educatius i famílies; 7.000 euros per a AMPAS; i 80.000 euros per a entitats esportives.