Tanca
Urbanisme 25 de novembre de 2020

L’Ajuntament adequarà a normativa l’enllumenat dels barris de Mas d’en Gall i Can Rial

El projecte s’executarà en diferents fases: les dues primeres contemplen els treballs a realitzar en els dos barris i tenen una durada prevista d’un any i, posteriorment, es faran les gestions corresponents per a obtenir l’acreditació al registre de la Generalitat. El cost del projecte és d'1,7 milions d’euros i les obres podrien començar al maig de l’any que ve

El ple municipal d’Esparreguera va aprovar per unanimitat el passat dimecres l’aprovació inicial del projecte d’adequació de l’enllumenat públic dels barris de Mas d’en Gall i Can Rial, amb un preu de contracte de 1.708.632 euros que es finançarà amb romanents de tresoreria. El projecte contempla l’adequació a la normativa vigent de la instal·lació existents en els dos barris, però no inclou obres d’ampliació de l’enllumenat. A causa de l’envergadura del projecte, aquest es realitzarà en quatre fases. Les dues primeres seran les més rellevants ja que inclouran els treballs en els dos barris amb una durada prevista d’un any, mentre que les altres dues corresponen a gestions administratives, entre elles les que ha de fer l’empresa subministradora, Endesa, per a obtenir l’acreditació al registre de la Generalitat. El projecte, que ara es troba en fase de licitació, té una durada estimada d’un màxim de 18 mesos i les obres podrien començar al maig de 2021.

La redacció del projecte d’adequació de l’enllumenat públic dels barris de Mas d’en Gall i Can Rial es va encarregar el 2016, durant l’anterior mandat. El coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Rogeli de la Cruz, ha explicat que la seva finalització s’ha dilatat en el temps perquè “el contingut tècnic és summament complex i complicat, ha sigut necessari passar per una sèrie d’estudis previs preparatoris i, a més, ha coincidit, en el darrer tram, amb l’emergència sanitària que n’ha endarrerit ens els últims mesos l’entrega”. La instal·lació d’enllumenat dels dos barris data dels anys 60 i s’han anat fent algunes modificacions perquè pugui continuar funcionant, però, segons ha apuntat Rogeli de la Cruz, “hi ha trams que fa més de 20 anys que no s’han tocat, la desactualització és flagrant”. La majoria de la instal·lació es de connexió de servei aèria però hi ha una petita part amb connexió subterrània.

El projecte inclou l’adequació dels 13 subquadres existents a ambdós barris, 8 dels quals estan a Mas d’en Gall i 5 a Can Rial; la reforma de les escomeses per a l’alimentació dels quadres d’enllumenat i les tramitacions amb l’empresa Endesa per a l’adequació dels punts de connexió; la dotació d’un servei de plataforma web per a la visualització i la gestió remota d’incidències a través d’un mapa interactiu; la renovació de les línies d’enllumenat, pals de fusta necessaris i canvi de fanals existents per lluminària tipus led de baix consum; i la redacció dels projectes de legalització de les instal·lacions i les gestions necessàries per a la seva inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). Les dimensions i l’envergadura del projecte obliguen a fer-lo en diferents fases. Les dues primeres contemplen el projecte d’adequació de l’enllumenat públic del barri de Mas d’en Gall i del de Can Rial i tenen una durada prevista de 12 mesos. Les fases 3 i 4, que tenen un període d’execució estimat de 6 mesos, es corresponen amb els tràmits administratius i les gestions per part d’Endesa per a obtenir l’acreditació d’inscripció al RITSIC, així com l’auditoria de les instal·lacions d’ambdós barris.

Els treballs no inclouen obres d’ampliació de l’enllumenat públic existent ni de fanals que seria necessaris introduir en carrers que ja compten amb enllumenat. “Ara hem de fer el que és més immediat i, posteriorment, en contemplarem l’ampliació, però el primer és adequar a normativa l’existent perquè no suposi un risc ni per a les persones ni per les propietats”, ha subratllat el coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Actualment el projecte es troba en fase de licitació i, si no hi ha cap contratemps, les obres podrien començar al maig del 2021.