Tanca
Urbanisme 3 de maig de 2022

Comencen les obres d’adequació de l’enllumenat dels barris de Mas d’en Gall i Can Rial

Els treballs tenen per objecte adequar a normativa la instal·lació dels dos barris i preveuen, entre d’altres, la substitució de tots els quadres elèctrics per uns de nova tecnologia, la reforma de les escomeses i la substitució dels fanals per lluminàries de baix consum. Les obres tenen un import d’adjudicació de 939.475 euros i una durada estimada de 12 mesos

La setmana passada van començar les obres d’adequació de la instal·lació d’enllumenat públic dels barris de Can Rial i Mas d’en Gall per adaptar-la a la normativa vigent. El projecte inclou l’adequació de 13 quadres elèctrics dels dos barris, la reforma de les escomeses per a l’alimentació dels quadres d’enllumenat i les tramitacions amb Endesa Distribucions per a l’adequació del punt de connexió, la renovació de línies d’enllumenat i pals de fusta i el canvi de fanals existents per lluminàries de tipus led de baix consum. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Cobra Instal·lacions i Serveis SA per un import de 939.475 euros iva inclòs i la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut del projecte a SBS Simón i Blanco SL per 46.601 euros iva inclòs. Aquests treballs estaven inclosos en el primer paquet d’inversions amb romanents de tresoreria, que el Ple municipal va aprovar al novembre de 2020, i tenen una durada estimada de 12 mesos.

Actualment l’empresa adjudicatària està realitzant treballs previs per a preparar l’inici de les obres, que es duran a terme per adequar a normativa l’enllumenat públic existent als dos barris, que data de la dècada de 1960, tot i que s’hi han anat efectuant modificacions per garantir-ne el funcionament. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat que “es tracta d'unes obres que permeten posar al dia un dels serveis estructurals a Mas d'en Gall i Can Rial, com és l'enllumenat públic, i, des d'aquest punt de vista, tot i que molt tècniques i poc vistoses, es tracta d'actuacions molt necessàries per a adaptar a la legalitat aquests barris i proporcionar-los la dignitat que requereixen”. En aquest cas, els treballs inclouen la substitució de tots els quadres existents per uns de nova tecnologia, mantenint el mateix nombre de circuits d’enllumenat. Concretament s’adequaran els 8 quadres que alimenten l’enllumenat públic de Mas d’en Gall, 5 dels quals estan allotjats a l’interior de centres de transformació, 2 més estan ubicats al carrer de Can Fosalba i 1 darrer al carrer de Carles Bohigues. I també s’adequaran els 5 existents a Can Rial, dels quals 4 es troben a l’interior de centres de transformació i 1 al carrer Roger de Llúria.

Així mateix es reformaran les escomeses per l’alimentació dels quadres d’enllumenat i es realitzaran tramitacions amb l’empresa Endesa Distribucions per a l’adequació del punt de connexió. També es renovaran les línies d’enllumenat i els pals de fusta i es canviaran tots els fanals existents per lluminàries de tipus led de baix consum. A més, es dotarà la instal·lació d’un servei de plataforma web allotjada al núvol que permet la visualització mitjançant un mapa interactiu i la gestió remota d’incidències, alarmes, inventaris, informes de la instal·lació... Els treballs també inclouen la redacció del projecte de legalització de les instal·lacions adaptades amb les inspeccions corresponents i les gestions necessàries per a la seva inscripció al Registre d’Instal·lacions tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).

Els treballs de substitució es faran de forma paral·lela ens els dos barris, no tindran afectacions per al veïnat, ja que es realitzaran sense deixar cap zona sense enllumenat a la via pública, i tampoc tindran afectacions rellevants a la mobilitat. La durada estima és de 12 mesos, durant els 6 primers és previst que es realitzin totes les obres a càrrec de l’empresa adjudicatària de la seva execució i durant els 6 darrers mesos, es faran els treballs de legalització de la instal·lació i aquells que són competència exclusiva d’Endesa Distribucions.