Tanca
Política Hisenda 19 de novembre de 2020

El ple aprova per unanimitat destinar 7 M€ dels romanents a diferents projectes

Les actuacions previstes inclouen obres com l’Annex del Pavelló, l’enllumenat de Mas d’en Gall i Can Rial i l’Escorxador, la redacció dels projectes de millora del Camp de Futbol i la cobertura de pistes esportives, un paquet d’ajudes socials i inversions per a la contenció de la Covid-19. El ple també va aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal

El Ple municipal va acordar ahir per unanimitat la utilització de 7.115.992 euros amb càrrec als romanents de tresoreria per a diferents projectes i actuacions. Es tracta de la modificació de crèdit més alta feta mai a l'Ajuntament d’Esparreguera i es destinarà a execució d’obra pública, amb projectes com la construcció de l’Annex del Pavelló, l’enllumenat de Mas d’en Gall i Can Rial o la rehabilitació de l’Ateneu; la redacció de nous projectes, com la millora del Camp de Futbol i la cobertura de pistes esportives; un paquet d’ajudes socials i diverses inversions per a la contenció de la Covid-19. El ple també va acordar l’aprovació inicial del projecte d’adequació de l’enllumenat públic als barris de Mas d’en Gall i Can Rial, el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) d’Esparreguera i tres modificacions de crèdit, amb un import total de 344.030 euros, per a diferents actuacions en edificis i equipaments municipals, a la via pública i la redacció de plans en àmbits com l’esport, la joventut i la igualtat.

Entre les actuacions a les que es destinaran els 7 milions d’euros dels romanents hi ha les obres d’enllumenat de Mas d’en Gall i Can Rial (1,7 milions d'euros), la construcció de l’Annex del Pavelló El Castell (1,3 milions d'euros), la fase 1 de les obres de l’Escorxador (598.194 euros) o la rehabilitació de l’Ateneu (331.752 euros). També es preveu l’elaboració del Pla Integral de la Colònia Sedó (130.000 euros), el projecte de millora del Camp de Futbol (70.000 euros) o el projecte de cobertura de les pistes esportives de Mas d’en Gall, el Barri Font i la zona esportiva (150.000 euros). La inversió dels romanents també preveu un paquet d’ajudes a través de la convocatòria de nous Plans Locals d’Ocupació (972.938 euros) i de material i utensilis de treball (125.000 euros), que es concentraran en el manteniment de la via pública. En el capítol de compres, hi destaquen un vehicle per a l'extinció d'incendis (194.000 euros) i l'adquisició de nous jocs infantils (300.000 euros); i, pel que fa a subvencions, ajudes directes a empreses, autònoms i emprenedors per valor de 150.000 euros. Finalment, per a la contenció de la Covid-19, es preveuen 250.000 euros per a l'adquisició d’equips de protecció; 240.000 euros en previsió de personal de suport a la Residència de Can Comelles; i 42.000 euros de reforç al Servei d’Atenció Domiciliària.

L'alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha posat en valor la tasca realitzada pels tècnic municipals i ha subratllat que “el marge de maniobra ha estat escàs per les limitacions que imposa el calendari, ja que la modificació de crèdit ha d’estar en vigor en l’exercici en el qual es fa”. En referència al contingut de les propostes, ha assegurat que “són transmandat, amb una visió de poble a mig-llarg termini i que aborden temes endèmics, que feia molt temps que necessitaven ser subsanats”. “Malgrat les presses, creiem que són temes que poden generar consens polític perquè són històrics i són inversions que es poden executar perquè hem fet els deures i ja tenen els projectes fets”, ha afirmat Eduard Rivas. L’alcalde també ha reconegut que és “un repte molt gran”, perquè “cap ajuntament està preparat per tenir un volum d’inversions que representin el 50% del seu pressupost” i ha apuntat que “ens plantegem, fins i tot, fer canvis de cartipàs per tal que l’alcaldia recuperi competències en matèria de contractació, per fer possible el repte de poder entomar totes aquestes accions”.

Tots els grups polítics municipals han votat a favor de la proposta i han mostrat mà estesa a l’equip de govern per a buscar el consens polític de cara a la propera modificació de crèdit amb càrrec als romanents de tresoreria que es vol fer a la primavera de l’any que ve. El portaveu d’ERC, Alfons Puche, ha explicat que el seu grup “no ha volgut presentar una llista de propostes, per una qüestió de racionalitat i responsabilitat tenint en compte els terminis” i ha apuntat que “moltes de les propostes són compartides i de caràcter transversal”. El regidor republicà ha demanat al govern “consensuar les properes actuacions, no només aprofitant els romanents sinó també el pressupost expandit” i ha recordat algunes de les propostes del seu grup municipal, com mesures en matèria d’emergència habitacional i la rehabilitació d’edificis municipals per a la creació d’un viver d’empreses i un hotel d’entitats. Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Raquel Montoya, ha subratllat que “amb la quantitat infinita de necessitats que hi ha a Esparreguera és difícil no tenir punts d’acord” i ha posat com exemple el projecte d’adequació del camp de futbol o l’enllumenat de Can Rial i Mas d’en Gall. La regidora cupaire també ha recordat que la subvenció als treballadors autònoms ja estava inclosa en les propostes de la CUP per al pla de xoc municipal contra la Covid-19 i que els plans d’ocupació locals i la cobertura de pistes esportives estaven al seu programa electoral i, per tant, “ens els sentim molt nostres”.

El regidor de Ciutadans, Josep Maria González, ha assegurat que els projectes presentats són “transversals i necessaris” i ha volgut fer incís en dues qüestions: la partida d’1 milió d’euros per als plans d’ocupació locals, “que ha estat un tema que hem batallat molt des del 2015”, i el fet que “tot i no tenir una partida específica, es contempla la supressió de barreres arquitectòniques de la vila”. González ha apuntat també alguns dels temes que al seu partit li agradaria negociar en la propera modificació de crèdit, com la instal·lació de càmeres de vigilància, convertir l’antiga biblioteca en un hotel d’entitats, el Centre Dual en un viver d’empreses i destinar l’antiga caserna de la Guàrdia Civil com a equipament per a la gent gran. En el seu torn de paraula, el portaveu d’Esparreguera 2031, Manel Roca, ha assegurat que “ens sentim representats en aquesta modificació de crèdit” i ha destacat les propostes del seu partit que incorpora el projecte, com l’enllumenat, la dotació de vehicles per l’ADF i les millores a la residència municipal. Roca ha apuntat també que la proposta per crear un espai per als joves es podria incloure en la propera modificació de crèdit i que estan en converses amb el govern sobre la remodelació de les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon.

Per la seva banda, el regidor de Junts x Esparreguera, Jordi Mestres, ha “agraït l’esforç de l’equip de govern per totes les propostes”, que ha assegurat que també se sent seves. En aquets sentit, ha recordat que l’annex del pavelló era un acord de la seva formació amb l’equip de govern de finals del 2016; també ha apuntat que “moltes de les inversions que estaven en l’acord de pressupostos que vam firmar l’any passat s’acabaran complint”, com el camp de futbol o la cobertura de diverses pistes esportives, i ha destacat que la subvenció per a autònoms és fruit d’una proposta de la seva formació per a fer front als efectes econòmics de la pandèmia. En el seu torn, el regidor no adscrit, Francisco Aguilar, ha assegurat “estar d’acord amb la proposta perquè són inversions que s’han de fer i ara tenim l’oportunitat de fer-les”, però va apuntar que trobava a faltar partides destinats directament a lluitar contra la Covid 19.

Pel que fa als membres de l’equip de govern, el portaveu d’Esparreguera en Comú, Emmanuel Ortí, ha demanat “disculpes per la celeritat que no ha permès la negociació” i ha apuntat que “podrem arribar acords a les properes modificacions perquè tenim propostes que no s’han inclòs”. Ortí també ha subratllat que “la modificació no només contempla fer obra necessària, sinó també moltes mesures per fer front a la pandèmia, com el pla d’ocupació, les subvencions als autònoms, les despeses d’emergència en salut pública i l’increment del SAD”. Per la seva banda, el portaveu del PSC, Daniel Farriols, ha assegurat estar satisfet per “la celeritat” i perquè “hem pogut incorporar propostes que van més enllà del PSC i EC, que tenen una idea molt de poble i que suposaran una inversió que complirà les necessitats que té Esparreguera en moltes àrees i, alhora, contempla mesures per fer front a la situació excepcional derivada de la Covid-19”.

Modificacions de crèdit

El Ple va aprovar tres modificacions de crèdit més. Una per valor de 110.869 euros per a finançar una part del projecte de redacció del POUM (39.869 euros), un pla director d’asfaltat dels carrers d’Esparreguera (30.000 euros), les obres de millora als edificis de les associacions de veïnals de Mas d’en Gall i La Plana (33.5000 euros) i les obres d’arranjament dels escossells del carrer dels Arbres (7.500 euros). Hi van votat a favor PSC, EC, ERC, CUP, Ciutadans, E2031 i JxE, i es va abstenir el regidor no adscrit. Una segona per un import de 51.921 euros per fer front a despeses originades en exercicis anteriors i la instal·lació informàtica a Can Pasqual, que va comptar amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte la CUP que s’hi va abstenir.

I una tercera per un valor de 181.240 euros que contempla, entre d’altres actuacions, la reparació i manteniment d’edificis municipals (16.150 euros), el condicionament d’alguns equipaments, com la Biblioteca (69.212) o la piscina de Can Pasqual (24.428 euros), el conveni signat per l'Ajuntament per a l'ús d'equipaments esportius (11.000 euros), i la redacció del pla Local de Joventut (9.000 euros), el Pla d'Igualtat (8.000 euros) i el pla director d'Esports (22.000 euros). Les partides que s’han minorat provenen de sobrants de contractes i partides no executades en la seva totalitat, com el contracte de monitoratge i socorrisme de la piscina de Can Pasqual (94.470 euros), el contracte de consergeria i recepció d’instal·lacions esportives (14.500 euros) o així com d’ajudes socials (42.000 euros). La coordinadora d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania, Maria Vallejo, ha explicat que “els ajuts socials han tingut una execució del 88% el 2018 i el 87% el 2019 i aquest any anirà en un percentatge similar” i ha apuntat que “el ciutadà s’ha trobat amb el problema que han tancat moltes administracions públiques i això li ha dificultat poder accedir a la documentació requerida”. Un problema que l’Ajuntament està solucionant amb convenis amb altres administracions per accedir telemàticament a la documentació.

Document Únic de Protecció Civil Municipal 

D’altra banda, es va aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) per l’Ajuntament d’Esparreguera amb els vots a favor del PSC, Esparreguera en Comú, la CUP, Ciutadans, Esparreguera 2031, Junts x Esparreguera i el regidor no adscrit, i l’abstenció d’ERC. Paral·lelament, un altre dels punts que es va acordar per unanimitat va ser l’aprovació inicial del projecte d’adequació de l’enllumenat públic als barris de Mas d’en Gall i Can Rial, amb un pressupost estimat d’1,7 milions d'euros. També amb el suport de tots els grups municipals es va aprovar la pròrroga del conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació del servei de teràpia ocupacional i el servei ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat d’Esparreguera que presta el Taller Ocupacional de Can Comelles (TOCC), per a l’exercici 2021.

Durant la sessió plenària també es va aprovar una moció presentada pels grups municipals d'E2031, PSC, EC, ERC, CUP i JxE, relativa a la defensa de la llengua catalana, que va rebre el suport de tots els grups municipals, excepte Ciutadans i el regidor no adscrit que hi van votar en contra. Així mateix, es va aprovar una segona moció presentada pels grups municipals del PSC i EC per a reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus de recuperació. Hi van votat a favor PSC, EC, ERC, E2031, Ciutadans, JxE i el regidor no adscrit; i es va abstenir la CUP.