Tanca
Participació Ciutadana Urbanisme 25 de juny de 2021

L’Ajuntament comença els treballs per elaborar l’Agenda Urbana d’Esparreguera

El consistori treballa en la licitació d’un pla que ha de definir l’estratègia de desenvolupament del municipi en els propers 10 anys. El projecte establirà els àmbits de transformació i el model de governança necessari basant-se en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i fixarà un pla de regeneració per als barris, la Colònia Sedó i el tram urbà de l’antiga carretera N-II

L’Ajuntament ha iniciat els treballs per a definir l’Agenda Urbana d’Esparreguera, un instrument que ha de concretar l’estratègia de transformació i desenvolupament sostenible del municipi durant la propera dècada. De moment ja ha avançat amb els plecs tècnics d’una licitació amb valor total de 204.000 euros que ha de permetre dur a terme aquest pla a partir del 2022. El projecte té com a finalitat última fixar l’estratègia de desenvolupament de la vila partint dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i, en particular, del de fer les ciutats més sostenibles, inclusives, segures i resilients. Per a fer-ho, basant-se en el nou model de governança aprovat amb el darrer cartipàs municipal, l’Agenda Urbana definirà els objectius estratègics i les àrees de transformació clau a tot el municipi fent una especial atenció als barris, la Colònia Sedó i l’antiga carretera NI-I, per als quals definirà un pla d’actuació i regeneració integral que tindrà en compte factors ambientals, econòmics i socials. Per establir aquests objectius i plans, el projecte també es planteja el desplegament d’un model de governança basat en el co-disseny, la co-gestió i la co-acció que faciliti una gestió eficaç i participativa de tot el procés, i que permeti, entre d’altres, desplegar els comissionats dels barris i la Colònia Sedó.

Una de les conseqüències directes de l’elaboració de l’Agenda Urbana d’Esparreguera serà l’obtenció d’un pla d’acció elaborat des d’una perspectiva àmplia i basat en una diagnosi de l’estat actual del municipi. Aquest document funcionarà com a full de ruta que establirà la manera com s’organitzaran, orientaran i implementaran les accions necessàries per assolir els objectius fixats. Lligat a aquest pla d’acció, l’Agenda Urbana desplegarà un model propi de governança basat en la participació i en la co-creació entre l’administració i la societat civil que implicarà la creació d’espais de debat i diàleg i espais de treball i seguiment del Pla, que es materialitzaran, entre d’altres mecanismes, en el Comissionat de barris i el Comissionat de la Colònia Sedó. L’objectiu en aquest cas serà conèixer de manera oberta, conjunta i participativa, la voluntat de la ciutadania i de tots els agents i entitats locals afectats directament pel desenvolupament urbanístic d’aquests espais i també del tram urbà de l’antiga N-II.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas ha explicat que “l’Agenda Urbana d’Esparreguera s’ha d’entendre com el marc de transformació i desenvolupament sostenible del municipi en els propers 10 anys, que s’ha de materialitzar conjuntament entre els responsables polítics, els personal tècnic municipal, el sector privat i la ciutadania. Amb la participació i responsabilitats de tots aquests i des d’una perspectiva integral”. Per a Eduard Rivas, “la importància d’aquest projecte rau en la suma de molts agents i la visió a mig i llarg termini que permeti definir una estratègia de futur i un pla d’acció municipal adaptat als recursos de què disposem”. D’altra banda, l’alcalde ha puntualitzat que “el disseny de l’actual cartipàs municipal, que preveu la governança per comissionats i la governança als barris, facilita es desplegament de l’Agenda Urbana fent focus en els usos dels equipaments cívics i els espais públics comunitaris i en l’entorn de la Colònia Sedó, als quals ara hi sumarem la reflexió sobre el futur de l’antiga carretera”.

El projecte haurà d’assegurar l’elaboració de l’Agenda Urbana Municipal, el disseny i desenvolupament del nou model de governança amb el desplegament dels comissionats de la Colònia Sedó i dels barris; la definició del pla d'usos i el model de co-gestió dels equipaments cívics municipals ubicats als barris (Nucli urbà, Can Rial, Mas d’en Gall, Barri Font i La Plana); i l’elaboració de tres projectes pilot o plans integrals d’actuació i millora, un per la Colònia Sedó, un altre per l’antiga N-II i un tercer per la co-gestió d’equipament municipal. Per a l’elaboració de l’Agenda Urbana d’Esparreguera el consistori hi destinarà inicialment 204.000 euros, aprovats en les inversions amb càrrec als romanents municipals. Amb aquest import, els serveis tècnics municipals preparen una licitació que incorpora partides de les inversions aprovades el mes de novembre de 2020 i el passat mes d'abril, i que s’obrirà a concurs públic la propera tardor amb l’objectiu de començar els treballs a començaments del 2022.