Tanca
Participació Ciutadana Urbanisme 19 de setembre de 2022

L’Agenda Urbana d’Esparreguera iniciarà la seva fase de diagnosi aquest octubre

La iniciativa preveu dos projectes pilots de renovació urbanística entorn la Colònia Sedó i el tram urbà de l’antiga NII. Els espais de participació s’agruparan en Comissionats, els quals donaran un espai de debat per consensuar les accions concretes i crear grups de treball i seguiment amb els diferents agents implicats que hi tinguin representació

L'Ajuntament d'Esparreguera està treballant amb l'Agenda Urbana d'Esparreguera (AUE), un nou model de planificació urbanística que aporta una nova manera de planificar, finançar i gestionar els assentaments urbans, tot impulsant la participació ciutadana i de la resta d’agents implicats. Des d'octubre de 2022 fins al març de 2023, el consistori desenvoluparà accions de participació que s'incorporaran a la primera fase de diagnosi de l'Agenda Urbana d'Esparreguera. La iniciativa contempla tres projectes pilot: el Pla integral d'actuació i regeneració de la Colònia Sedó, el Pla integral d'actuació del tram urbà de l'antiga NII (actuals avingudes de Francesc Macià i de Francesc Maramón) i un projecte de cogestió d'un equipament municipal. L'objectiu és la reforma d'aquests sectors de la vila, atesos els usos i característiques proposats per la ciutadania, reflexionant i repensant els sectors i fomentar la participació de la ciutadania i dels sectors implicats en la definició de les polítiques públiques. L'Agenda Urbana és una eina que incorpora una perspectiva integral, preveu la creació de Comissionats específics com a grups motors dels projectes pilot i inclou els Objectius de Desenvolupament Sostenibles de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, juntament amb les agendes urbanes d'Espanya i Catalunya.

Aquest mes d'octubre s'iniciarà el procés de participació i diagnosi de l'Agenda Urbana d'Esparreguera. Una iniciativa que permetrà una planificació urbana, des d'una perspectiva innovadora, sostenible i participativa. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat en declaracions a l’emissora municipal que l’agenda urbana permetrà  generar “un diàleg del govern amb la ciutadania, amb les institucions i les entitats de barri per saber quines són les perspectives pel municipi i com es veu l’articulació d’una governança pública”. L'Agenda Urbana inclou dues proves pilots materialitzades amb els Plans Integrals d'Actuació Municipal (PIAM), el de la Colònia Sedó i el del tram urbà de l'antiga NII. L'objectiu és la reforma d'aquests sectors de la vila, tenint en compte els usos i característiques proposats per la ciutadania. Per una banda, en el PIAM que ateny a l'Avinguda Francesc Macià, el projecte preveu repensar aquest eix urbà i els seus equipaments, més enllà de l'actuació urgent de l'asfaltatge que es realitzarà a curt termini. Per altra banda, el PlAM de la Colònia Sedó ha de permetre resignificar els seus espais i millorar la vinculació amb el municipi. En aquest sentit, Eduard Rivas ha avançat que "s'està començant a treballar amb actors supramunicipals com Pimec, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat o la Generalitat i s'està veient com es pot participar d'algun programa europeu". A banda dels PIAM, l'Agenda Urbana també preveu un projecte pilot de cogestió d'un equipament municipal.

Els espais de participació que es preveuen incorporen un nou model de governança per àrees de cooperació i espais de coordinació amb agents claus del territori, ja sigui des del mateix Ajuntament, des d'altres institucions implicades (barris, comarcals, metropolitans...) o des d'entitats socials (empreses, associacions...) i ciutadania. En aquest sentit, aquesta setmana han començat les entrevistes i les presentacions del projecte als diversos agents socials implicats, per tal de començar la diagnosi de necessitats i generar els Comissionats. Aquests dos mecanismes donaran un espai de debat per consensuar les accions concretes i crear grups de treball i seguiment amb els diferents agents implicats que hi tinguin representació. Està previst la creació del Comissionat de Barri i el Comissionat de la Colònia Sedo, corresponents als grups motors dels dos PIAM.

Aquest nou model de planificació urbanística comprendrà el seu treball de diagnosi durant els mesos d'octubre fins al març de 2023. A banda de la fase de diagnosi, el projecte de l'AUE es desplegarà amb les fases de definició d'objectius i línies d'actuació, desenvolupament dels projectes pilot, implementació dels PIAM i seguiment i avaluació. Paisaje Transversal ha estat l'empresa guanyadora de l'adjudicació per a portar la gestió i l'assistència tècnica de l'Agenda Urbana d'Esparreguera, amb un import de 159.115 euros. En la perspectiva de treball de l'Agenda Urbana s'inclouen els Objectius de Desenvolupament Sostenibles de l'Agenda 2030 de Nacions Unides que també es veuen recollits en l'Agenda Urbana Espanyola i l'Agenda Urbana Catalana. En concret, es pretén avançar cap a un model de ciutat que doni qualitat de vida a la ciutadania i respongui a les seves necessitats des d'un punt de vista que inclou l'eliminació de la pobresa, la lluita contra el canvi climàtic, l'educació de qualitat, la igualtat de gènere, la defensa del medi ambient o la inclusió de les diversitats.