Tanca
Participació Ciutadana Urbanisme Alcaldia 13 d’octubre de 2022

L’Agenda Urbana d’Esparreguera arrenca amb un procés de participació ciutadana

La primera trobada de debat i reflexió entorn del model urbà d’Esparreguera tindrà lloc el 27 d’octubre a Can Pasqual i serà oberta a tota la ciutadania i a les entitats socials del municipi. A partir d’avui i durant les properes setmanes es desplegaran diverses activitats i canals de participació, com ara la posada en marxa de la web agendaurbana.esparreguera.cat i la creació dels Comissionats de Barri i la Colònia Sedó

L’elaboració de l’Agenda Urbana d’Esparreguera (AUE) arrenca aquesta setmana amb el llançament del projecte i el desplegament de diferents activitats i canals de participació. Una de les accions destacades serà la celebració de la primera sessió de participació ciutadana, el proper 27 d’octubre a Can Pasqual, que servirà per definir el diagnòstic del model de ciutat a partir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. En aquesta trobada es crearan també els fonaments del Comissionat de Barris, un dels òrgans de participació del model de governança municipal que, juntament amb el Comissionat de la Colònia Sedó, ajudarà a desplegar l’AUE i els projectes pilot ubicats a l’antiga N-II i a la Colònia Sedó. Coincidint amb el llançament del projecte, aquests dies es posaran en marxa diferents accions de difusió com ara la posada en funcionament de la web agendaurbana.esparreguera.cat, un espai de consulta i de participació on es podrà accedir a tota la informació de la iniciativa.

L’àmbit social de l’Agenda Urbana d’Esparreguera s’iniciarà el proper 27 d’octubre, a les 7 de la tarda a Can pasqual, amb la primera sessió de participació ciutadana. Aquesta trobada, oberta a la ciutadania i a les entitats socials, tindrà com a objectiu reflexionar sobre les prioritats del municipi per als anys vinents en un foro de debat sobre el model urbà d’Esparreguera. A partir d’un diagnòstic temàtic, que inclou els 10 objectius de desenvolupament sostenible inclosos a l’Agenda Urbana Espanyola i els eixos temàtics de l’Agenda Urbana de Catalunya, es treballarà en grups amb la finalitat d’identificar aspectes clau i àmbits prioritaris per a Esparreguera. La sessió s'organitzarà mitjançant una dinàmica en format Warm Room, un espai de diagnòstic obert mitjançant panells temàtics en els quals s’exposaran de manera comprensible els resultats de l'anàlisi tècnica i participativa.

Aquesta primera sessió de participació ciutadana serà també l’inici per a la creació del Comissionat de Barris, un òrgan de participació ciutadana, i, per tant, obert a les persones i entitats involucrades d'Esparreguera, encarregat de revisar i acompanyar els passos del procés de l’Agenda Urbana. En el marc de l’AUE es crearà el Comissionat de Barris i també el Comissionat de la Colònia Sedó, dos òrgans de caràcter permanent previstos en el model de governança municipal descrit en la Memòria d’Alcaldia pel mandat 2019-2023. Sran precisament aquests comissionats els qui s’encarregaran de desplegar els projectes pilot situats a l’antiga N-II i a la Colònia Sedó. L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, s’ha referit a la creació d’aquests dos comissionats com a “elements que donaran suport a la projecció d'un model de governança municipal més transversal, obert i participatiu, que tindrà en el seu eix les necessitats del veïnat, i que afavorirà que hi hagi una administració més flexible i adaptada, que reculli els neguits i les demandes directament des de la ciutadania".

L’Agenda Urbana d’Esparreguera preveu augmentar la transparència de les actuacions de l’administració i desplegar un procés inclusiu i participatiu que generi un relat comú per a mostrar cap a quin model de ciutat vol caminar Esparreguera. Per tant, en aquesta primera fase del projecte, que s’allargarà fins al març de 2023, es reflexionarà a l’entorn de l’espai públic, les necessitats de l’entorn proper, les potencialitats que existeixen, i de com es poden afrontar els reptes per a un desenvolupament econòmic, social i ambiental responsable i sostenible. La regidora de Bon Govern, Maria Mas, ha remarcat que “la participació ciutadana es troba en l'eix central de l’Agenda Urbana, ja que de fet, és l'essència del projecte: articular necessitats, interessos, demandes i expectatives de diferents agents de la vila per tal d'elaborar un projecte compartit”.

L'Agenda Urbana d'Esparreguera és un model de planificació urbanística que aporta una nova manera de planificar, finançar i gestionar els assentaments urbans, tot impulsant la participació ciutadana i de la resta d’agents implicats. Des d'octubre de 2022 fins al març de 2023, l’ajuntament desenvoluparà accions de participació que s'incorporaran a la primera fase de diagnosi. Els dos projectes pilot d'actuació i regeneració de la Colònia Sedó i del tram urbà de l'antiga NII tenen com a objectiu reformar aquests sectors de la vila, atesos els usos i característiques proposats per la ciutadania.