Tanca
Educació 26 de novembre de 2020

L’Ajuntament exigeix a la Generalitat el pagament de tot el deute de les escoles bressol

El consistori reclama 810.200 euros corresponents a la quantitat que el govern català va deixar de finançar des del 2014 fins al 2018. La Generalitat assegura que abonarà el deute però a raó de 425 euros per alumne i curs, mentre que l’Ajuntament en demana 1.300. Davant d’aquesta situació, el consistori ha optat per continuar la demanda per la via judicial

L’Ajuntament d’Esparreguera exigeix al Departament d’Educació de la Generalitat el pagament de tot el deute en concepte de subvencions per a les escoles bressol municipals des del 2014. El consistori reclama un total de 810.200 euros, corresponents a l’import de 1.300 euros per alumne els cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 i 1.600 euros per alumne el curs 2017-2018. El març del 2019 l’Ajuntament va interposar una demanda contra el govern català per a reclamar el pagament, però a la primavera del 2020, quan encara no s’havia dictat sentència, la Generalitat va aprovar una modificació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) per a establir el finançament per una quantitat molt inferior, de 425 euros per plaça, des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019. Davant d’aquesta decisió, l’Ajuntament ha reclamat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que plantegi una qüestió d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional per obligar a la Generalitat a sufragar tot el deute amb els imports inicialment establerts.

El conflicte pel finançament de les escoles bressol es remunta al 2012. El Departament d’Ensenyament cofinançava les llars d’infants municipals mitjançant convenis fins al curs 2011-2012, quan ho va fer a raó de 1.300 euros per alumne i curs. A partir del 2012 però, la Generalitat va reduir l’aportació per a les escoles bressol i va deixar de signar convenis amb els ajuntaments per al cofinançament dels centres. Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Esparreguera, amb el suport de la Diputació, va passar a assumir-ne tot el finançament, amb l’objectiu que la situació no repercutís en les famílies. Davant d’aquesta situació, una trentena de municipis catalans van iniciar el procés per a reclamar a la Generalitat els imports que havien deixat de rebre en concepte de subvencions per a escoles bressol. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els ha donat la raó, recordant que la legislació estableix que és la Generalitat qui ha de garantir el finançament de l’educació 0-3, malgrat que es tracti de centres de titularitat municipal.

“La justícia ens dona la raó, el finançament de les escoles bressol és competència obligatòria de la Generalitat i, per això, reclamarem que ens doni tot l’import que ens pertoca, no acceptarem una quantitat menor”, ha assegurat l'alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas. El setembre de 2018 l’Ajuntament d’Esparreguera ja va requerir al Departament d’Ensenyament el deute per les subvencions deixades de percebre des del 2014 fins al 2018. Davant la manca de resposta, el març de 2019 l’Ajuntament va interposar demanda contra la Generalitat per reclamar-li l’import, que ascendeix a un total de 810.200 euros, resultants d’aplicar 1.300 euros per alumne i curs durant les tres primeres anualitats i 1.600 euros per alumne i curs en la darrera. Amb el procés judicial obert i encara sense resolució, el maig de 2020 va entrar en vigor la disposició addicional a la Llei d’Educació de Catalunya relativa al finançament de les escoles bressol municipals que fixa un mòdul fix per any distribuït de la manera següent: 1.300 euros per plaça el curs 2019-2020; 1.425 euros per plaça el curs 2020-2021 i 1.600 euros per plaça des del curs 2021-2022 fins al curs 2028-2029. A més, també estableix que des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019 el finançament serà de 425 euros per plaça, que s’hauran d’abonar en un termini de deu anys de manera prorratejada. Amb aquesta modificació legal aprovada, la Generalitat va al·legar que els pagaments pendents amb l’Ajuntament d’Esparreguera es farien d’acord amb l’establert a la LEC.

Aquest mes de setembre la Generalitat ja ha abonat 209.700 euros a l’Ajuntament per al finançament de les escoles bressol. D’aquests, 180.700 euros corresponen als 1.300 euros per plaça del curs 2019-2020 i 29.000 euros al deute acumulat des del 2012, que el govern paga de manera prorratejada. De cara al 2021, també es preveu rebre aproximadament 210.000 euros del govern català per aquests conceptes. El consistori però, segueix reclamant la totalitat del deute d’acord amb els imports fixats anteriorment i, per això, ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que plantegi una qüestió d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. “Seguim amb la demanda perquè l’import no s’ajusta a l’establert, la Generalitat està intentat guanyant per la via legislativa el que no guanyarà als jutjats”, ha afirmat el regidor d’Educació, Juan Jurado, que també ha apuntat que “els primers ajuntaments que van demandar en bloc al govern català per aquest motiu tenen sentència favorable i tot apunta que la nostra també ho serà”.