Tanca
Mobilitat 9 de juny de 2021

L’Ajuntament avança cap a un nou sistema de transport urbà a demanda

Durant l’últim trimestre de l’any el consistori preveu realitzar una prova pilot per a valorar el funcionament d’un nou sistema de transport flexible que inclouria el servei a demanda en les expedicions del bus urbà de la franja de tarda i dels caps de setmana i en la connexió de la Colònia Sedó i Can Vinyals amb el nucli urbà

L’Ajuntament d’Esparreguera i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) estan ultimant l’estudi d’optimització del servei de transport urbà municipal, que actualment opera Monbus, a través d’un sistema flexible. Les propostes presentades per l’AMTU, després d’analitzar el sistema de mobilitat existent, apunten cap a un model mixt que suposaria la creació d’un nou servei de transport a demanda per a connectar la Colònia Sedó i Can Vinyals amb el nucli urbà així com la conversió de les expedicions del bus urbà de la franja de tarda i dels caps de setmana a un servei de transport a demanda. El consistori resta ara a l’espera de rebre l’informe final, que ha d’incloure algunes millores aportades a nivell municipal. Un cop es disposi d’aquest document, es preveu realitzar una prova pilot de 3 mesos que servirà per a valorar el funcionament d’aquest nou model i acabar d’ajustar-ne les condicions de cara a poder-les incloure en el nou conveni de prestació del servei de transport urbà, ja que l’actual finalitza al desembre.

L’Ajuntament va mantenir una reunió amb l’AMTU el passat mes d’octubre per abordar l’estratègia per desbloquejar les mancances històriques en matèria de mobilitat que pateix el municipi. En referència al transport urbà es va acordar la realització d’un estudi previ de necessitats en l’àmbit de la mobilitat municipal per a valorar l’eficàcia de la posada en marxa d’un sistema de transport urbà flexible. Aquest estudi previ constata que la demanda d’autobusos urbans mou unes 126 persones cada dia laborable, el que suposa unes 37.000 persones a l’any, una demanda que es considera insuficient per donar consistència al sistema. L’expedició que duu més persones en porta 23 durant tot el recorregut, amb una ocupació màxima de 16 persones, el que suposa el 50% de l’ocupació màxima del bus. El servei de transport urbà té actualment 30 punts de parada, una oferta de 14 expedicions els dies feiners i 6 expedicions els dissabtes feiners. L’activitat principal es concentra entre els barris de Mas d’en Gall i Can Rial amb el centre de la vila i a les connexions amb les línies interurbanes, sent la parada situada a l’avinguda de Francesc Marimon la que presenta major demanda. En general hi ha una bona cobertura territorial de la línia de bus urbana a la majoria de les zones residencials, exceptuant la Colònia Sedó i Can Vinyals i també els polígons industrials nord i sud.

Davant d’aquesta situació, tant l’Ajuntament com l’AMTU aposten per implementar un sistema de transport urbà flexible que inclouria la creació d’un nou servei de transport a demanda per connectar la Colònia Sedó i Can Vinyals amb el nucli urbà i la conversió de les expedicions del bus urbà de la franja de tarda i dels caps de setmana, a un servei de transport a demanda. El consistori ha valorat positivament les opcions presentades per l’AMTU, però ha demanat que es valorin també econòmicament alguns aspectes com la integració del transport adaptat en el sistema a demanda, l’ampliació del servei als diumenges, que no queden coberts amb el servei que es presta actualment, i la inclusió dels polígons industrials nord i sud de la vila. Un cop estigui enllestit l’estudi es realitzarà una prova pilot de tres mesos de durada per a valorar el funcionament d’aquest nou model de transport flexible. Aquesta prova servirà per acabar d’ajustar els detalls tècnics del servei i adaptar-lo a les necessitats reals de mobilitat del municipi. La voluntat del govern municipal és poder aplicar aquest nou model de transport a demanda en el proper conveni de prestació del servei, que s’ha de signar l’any que ve ja que l’actual, que tenia una vigència de 4 anys, finalitza al desembre.

Comparteix aquest contingut