Tanca
Alcaldia Política 20 de juny de 2019

L’Ajuntament perfila l’organització municipal del mandat 2019-2023

María Vallejo és la primera tinenta d’alcalde i coordinadora de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania; Rogeli de la Cruz, ostenta la segona tinença d’alcaldia i continua encapçalant l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; i Emmanuel Ortí, tercer tinent d’alcalde, farà d’adjunt a la coordinació de Drets Socials i Ciutadania

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, que dissabte va renovar el càrrec amb el suport dels regidors i regidores socialistes i també dels dos d’Esparreguera en Comú, està ultimant l’organització i el model de gestió política per als propers quatre anys. Amb l’objectiu que el nou Ajuntament comenci a funcionar amb la màxima celeritat possible, aquesta setmana ha dictat tres decrets per designar les tinences d’alcaldia i els membres de la Junta de Govern Local, la delegació de competències a aquest òrgan així com establir les àrees de gestió municipal i les seves competències.

En el nou govern, que manté la coalició entre PSC i Esparreguera en Comú, la primera tinença d’alcaldia l’ocupa María Vallejo; la segona, Rogeli de la Cruz; la tercera, el comú Emmanuel Ortí; i la quarta, Daniel Farriols. També seran tinentes d’alcalde, darrere dels ja anomenats, les socialistes Maria Mas, Sara Gómez i Maria del Carmen Sáez. Aquests regidors i regidores compondran també la Junta de Govern Local, que estarà presidida per Eduard Rivas i es reunirà amb periodicitat quinzenal, els dimecres a les 8 del vespre a la sala de sessions.

L’alcalde també ha dictat el decret de delegació de competències a aquest òrgan municipal que, a més de les funcions legals que té atribuïdes en matèria d’assistència i assessorament a l’alcaldia, també ostentarà atribucions en assumptes d’urbanisme, personal, contractació, patrimonial, gestió econòmica, subvencions i convenis, recursos, obres i llicències urbanístiques, activitats, instal·lacions i obertura d’establiments.

En referència a l’organització del nou govern, aquest estarà format per tres àrees de gestió: Presidència i Bon Govern, coordinada per l’alcalde; Drets Socials i Ciutadania, que tindrà com a regidora-coordinadora Maria Vallejo i en la qual Emmanuel Ortí farà funcions d’adjunt a la coordinació; i Territori i Sostenibilitat, que seguirà encapçalant Rogeli de la Cruz. El decret estableix les facultats dels coordinadors d’àrea i defineix específicament les facultats resolutòries que té atribuïdes, a més a més, el responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Aquesta tarda hi ha convocat un ple extraordinari en el qual s’ha d’aprovar l’organització dels diferents organismes col·legiats, com la periodicitat del ple, que es proposa que es mantingui com actualment, un dimecres al mes a 2/4 de 7 de la tarda; la creació de les comissions informatives lligades a les tres noves àrees de govern, que es reuniran amb periodicitat quinzenal; i l’establiment del règim de retribucions econòmiques dels regidors i regidores.

Així mateix, s’està acabant de definir el decret de cartipàs pel qual s’acordaran els àmbits de responsabilitat política de cadascuna de les tres àrees i els regidors i regidores delegats. El model de gestió política del nou govern també engloba els projectes prioritaris, que són el Pla director d’Esports, la política cultural municipal i la dinamització de l’entorn de la Colònia Sedó. A més, estableix la supervisió directa d’alcaldia vinculada als barris, en matèria d’equipaments cívics, neteja, espais verds, via pública, convivència ciutadana, dinamització veïnal i acció comunitària.