Tanca
Promoció Econòmica 14 de desembre de 2022

L’Ajuntament, PIMEC i el CECBLL signen acords per la dinamització empresarial i la promoció de la Colònia Sedó

A través d'aquest acord amb el consisitori, la patronal tindrà un punt de servei a Cal Trempat per donar resposta a les necessitats específiques del teixit productiu del municipi i del Baix Llobregat Nord. A més, juntament amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, les dues entitats també es comprometen a treballar per la promoció de la Colònia Sedó en el marc de l’Agenda Urbana

L’Ajuntament d’Esparreguera i PIMEC Baix Llobregat - L'Hospitalet, la patronal més representativa de les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per a la dinamització empresarial i un acord de col·laboració institucional, al que també s’ha sumat el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL), per a treballar coordinadament en la defensa i promoció de la Colònia Sedó. Com a resultat d’aquests acords, PIMEC tindrà un punt de servei al municipi, que s’ubicarà a l’edifici de Cal Trempat, a través del qual oferirà el seus serveis a les pimes, emprenedors i autònoms d’Esparreguera i el Baix Llobregat Nord per donar resposta a les necessitats específiques del teixit productiu del territori. Així mateix, juntament amb el CECBLL, el consistori i la patronal crearan un nucli de treball entorn a la preservació de la Colònia Sedó, que s’integrarà en el desenvolupament de l’Agenda Urbana d’Esparreguera, i que tindrà com a objectiu la creació d’un pla estratègic per desplegar recursos i millores per a aquest conjunt patrimonial.

El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esparreguera i PIMEC per a la dinamització empresarial, signat per l’alcalde Eduard Rivas i el president territorial del Baix Llobregat de PIMEC, Joan Soler, té per objectiu la dinamització i millora de la competitivitat del teixit empresarial del municipi i del Baix Llobregat Nord. A través d’aquest conveni l’organització patronal crearà un punt de servei, ubicat a Cal Trempat, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats específiques del teixit productiu del municipi. En aquest punt, del qual properament se’n concretaran els dies i horaris d’atenció, hi haurà al menys una persona de PIMEC que tindrà com a missió la prestació de serveis i formació a totes les micro, petites i mitjanes empreses i persones emprenedores i autònomes del municipi i la seva àrea d’influència, estiguin associades o no a PIMEC. Aquest conveni, que té una durada inicial de quatre anys, també regula la constitució d’una comissió de seguiment que programarà i avaluarà l’execució dels acords.

Paral·lelament, l’Ajuntament d’Esparreguera, PIMEC i el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, representat per la seva presidenta Genoveva Català, han signat també aquest matí un acord de col·laboració institucional per a treballar coordinadament en la defensa i promoció de la Colònia Sedó. A través d’aquest document, les tres institucions es comprometen a crear un nucli de treball inicial, en el marc del desenvolupament de l’Agenda Urbana d’Esparreguera, amb els integrants que decideixin de mutu acord, amb l’objectiu de generar sinèrgies i possibilitats de futur en relació a la salvaguarda, protecció i millora de la Colònia Sedó com a patrimoni i com a espai cívic, cultural, econòmic i empresarial. Així mateix, també es comprometen a treballar de forma coordinada per fer d’aquest grup inicial la llavor d’un grup més ampli que, amb l’encaix institucional que correspongui, vetlli per aconseguir i desplegar recursos, accions i millores per a la Colònia Sedó, en base a un pla estratègic.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha valorat molt positivament la signatura d’aquests dos convenis. “Unir esforços amb PIMEC i poder comptar amb un punt de servei dins del municipi representarà un gran benefici pel teixit productiu del territori i permetrà crear sinergies per potenciar el comerç i l’emprenedoria local”, ha assegurat Rivas, qui també ha subratllat que “el conveni a tres bandes per la promoció de la Colònia Sedó fa palès que els valors que representa com a patrimoni i com a espai industrial i residencial singular no són només d’interès municipal, sinó que ho són també per al Baix Llobregat i per al conjunt de Catalunya, ja que poden donar peu a iniciatives integradores que permetin crear un model de convivència entre el món social i el món econòmic”.

Per la seva banda, el president de PIMEC Baix Llobregat – L’Hospitalet, Joan Soler, ha posat en relleu la importància de tenir una oficina a Esparreguera: “La nova oficina ens permetrà continuar donant servei al teixit empresarial del Llobregat Nord, però de forma més propera”. I, d’altra banda, ha afirmat que “des de PIMEC Baix Llobregat treballem per defensar un patrimoni industrial com és la Colònia Sedó i cercar ajuts per liderar un projecte d’energia i aigua”. El vocal de la Comissió Executiva de PIMEC i responsable del Llobregat Nord, Miquel Costa, qui també ha estat present en la signatura dels convenis, ha destacat que aquesta és “una gran iniciativa publico-privada de dinamització empresarial al Baix Llobregat Nord”. Així mateix, la presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Genoveva Català, ha assegurat que “l’aliança que es basteix amb PIMEC, amb una visió des de l’àmbit empresarial i econòmic, i amb l’Ajuntament d’Esparreguera, que lidera la recuperació de la Colònia Sedó, ens sembla de caràcter estratègic” i ha subratllat que “la Colònia Sedó és un element singular de  la comarca, que dona força al Baix Llobregat Nord, i que tindrà sempre el suport del Centre d’Estudis”.